Menu
Det er nå færre arbeidssøkere enn før pandemien. Foto: Terje Pedersen / NTB

Nav: Laveste arbeidsledighet siden 2008

53.800 personer var registrert som helt ledige ved utgangen av april. Det utgjør 1,9 prosent av arbeidsstyrken og er det laveste nivået siden 2008.

Av NTB | 29.04.2022 10:45:51

Arbeidsliv: Ved utgangen av april var det registrert 96.900 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos Nav. Det utgjør 3,3 prosent av arbeidsstyrken.

Arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte sier nedgangen i april er størst blant de delvis permitterte.

– Det er færre arbeidssøkere nå enn før pandemien, og etterspørselen etter arbeidskraft er fortsatt høy. Vi må tilbake til 2008 for å finne en lavere ledighet, sier Holte.

Nedgangen var størst innen reiseliv og transport, med 1.400 færre arbeidssøkere (-12 prosent).

Også innen butikk og salgsarbeid, samt serviceyrker og annet arbeid var det stor nedgang, med henholdsvis 1.000 og 900 færre arbeidssøkere.

Nedgangen var størst i Trøndelag, Viken, Agder og Vestland, alle med 8 prosent færre arbeidssøkere enn i mars.

– At antall permitterte er kraftig redusert må ses i sammenheng med at flere permitterte nådde maksimal permitteringsperiode i april, sier Holte.

I løpet av april ble det registrert 8.900 nye arbeidssøkere hos Nav. Det tilsvarer om lag 500 per virkedag og er på samme nivå som i mars.

Justert for normale sesongvariasjoner gikk antallet arbeidssøkere ned for alle yrkesgrupper i april.

1. april ble de midlertidige koronareglene for dagpenger fjernet. Dermed når mange maksimal permitteringsperiode denne våren.

Flere nyheter: