Menu
I ukene 31–34 ble det registrert nesten 300.000 innreiser ved teststasjoner på grensen. Her sjekker mannskap fra politi og Heimevernet persontrafikken på Gamlebrua på Svinesund. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Nasjonalt kontrollsenter ringte 62.500 innreisende i august

I august har Nasjonalt kontrollsenter ringt om lag 62.500 innreisende. I 96 prosent av samtalene ble den reisende vurdert til å følge karantenebestemmelsene.

Av NTB | 13.09.2021 11:07:17

Fritid: I den aktuelle perioden, 2. til 29. august, ble det også registrert 58.000 ikke-svar. Kontrollsenteret kontaktet rundt 45 prosent av de innreisende oppført på ringelistene.

I tillegg er det sendt ut 536.070 automatiske sms’er med lenke til informasjon på språket den innreisende har valgt.

Nasjonalt kontrollsenter skal veilede om og kontrollere at reisende til Norge etterlever karantenereglene ved innreise, og bistår kommunene med dette.

Innreisevolumet nådde en topp i uke 30. Da var 114.312 innreisende oppført i ringelistene. To uker etter var tallet nede i 36.445. Ifølge kontrollsenteret har innreisevolumet nå stabilisert seg på om lag 50 prosent av normalen.

Andel innreisende som registreres i innreiseregisteret, er redusert, fordi fullvaksinerte ikke har karanteneplikt og derfor ikke registreringsplikt i IRRS.

I ukene 31–34 ble det registrert nesten 300.000 innreiser ved teststasjoner på grensen. 210.921 var unntatt reisekarantene. 201.102 personer ble testet. 0,44 prosent av disse testene var positive.

(©NTB)

Flere nyheter: