Menu
FOTO: Sletta Dykkerklubb / Åge Wee / Clean Ocean 2020

Nasjonal konferanse om marin forsøpling i Haugesund

Miljøforeningen Hummerhuset og den regionale dykkerklubben Slettaa Dykkerklubb arrangerer en nasjonal konferanse om avfall i verdenshavene i Haugesund i februar.

Av Egil M Solberg | 04.01.2020 13:08:36

Miljø: Clean Ocean 2020 heter konferansen som avvikles 7-8. februar i Haugesund.

Konferansen har til hensikt å sette fokus på dagens avfallsutfordringer i hav og elver, synliggjøre konsekvensene av marin avfallsforurensning, samt belyse eksisterende og kommende løsninger for å fjerne eller begrense avfall i verdenshavene.

– Konferansen skal være en arena som bidrar til å øke kunnskapen rundt dagens miljøutfordringer, engasjerer til innsats og muliggjør marine ryddeaksjoner, opplyser leder Åge Wee.

Under den to dager lange konferansen vil politiske beslutningstakere presentere sine ambisjoner – og forskere og aktive miljøforkjempere vil dele av sin kunnskap for å gi oss en bedre forståelse av utfordringene vi står overfor, og hvordan vi løser disse.

– Vårt mål er at konferansen skal lede både til privat og offentlig engasjement, og legge til rette for nye initiativ og partnerskap som kan løse utfordringene rundt marin forsøpling, opplyser Wee.

Biolog, miljøaktivist og tidligere miljøpolitiker Rasmus Hansson er blant foredragsholderne. Marinbiolog Nina Jensen, stortingsrepresentant Stefan Heggelund, COO i Geminor Ralf Schöpwinkel, Forsker i Havforskningsinstituttet Bjørn Einar Grøsvik og nestleder i Norges Miljøvernforbund Ruben Mjelde Oddekalv holder også foredrag.

Les mer om konferansen her (ekstern lenke).

Flere nyheter: