Menu
Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad presiserer at lokale og regionale lettelser vil kunne skje i april. Foto: Berit Roald / NTB

Nakstad venter regionale justeringer i april

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier lokale og regionale tiltak vil kunne bli justert alt denne måneden.

Av NTB | 06.04.2021 14:24:26

Medisin og helse: – De lokale smitteverntiltakene i enkeltkommuner er under løpende vurdering av kommunene selv. I tillegg vurderer kommunene, Statsforvalteren, FHI og Helsedirektoratet regelmessig situasjonen i regioner som pga. særlig høyt smittepress har tiltak hjemlet i covid-19-forskriftens kapittel 5. Noen av disse tiltakene blir nok justert også i april måned, skriver Nakstad i en epost til NTB.

Mandag sa Nakstad til NTB at Norge må ned til godt under 200 smittetilfeller daglig før man i det hele tatt kan begynne å tenke på en gjenåpning av samfunnet. Tirsdag modererer han seg.

– En bredere nasjonal gjenåpning som øker kontakthyppigheten mellom mennesker i samfunnet, vil utvilsomt medføre smitteøking hvis den gjennomføres før vi har fått smittetallene godt ned.

(©NTB)

Flere nyheter: