Menu
Det er Helsedirektoratet som fører oversikt over innlagte pasienter. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Nær 600 koronasmittede pasienter innlagt på sykehus

Onsdag var 598 koronasmittede pasienter innlagt på sykehus i Norge, det høyeste tallet så langt under pandemien. Blant dem er 46 på intensivavdeling.

Av NTB | 02.03.2022 12:59:19

Medisin og helse: Antall innlagte koronapasienter er en økning på 26 pasienter fra dagen før, og for innlagte intensivpasienter er det en økning på én.

Koronapasientene utgjør 6,5 prosent av de totalt 9.234 innlagte pasientene på sykehus i Norge onsdag. De på intensivavdelingene utgjør 19,8 prosent av alle landets intensivpasienter.

Av koronapasientene på intensiv får 19 respiratorbehandling. Det er to færre enn dagen før, ifølge Helsedirektoratets oversikt onsdag.

Fordelingen av koronapasienter blant de ulike helseregionene er som følger (prosentandel av regionens totale innlagttall i parentes): 296 hos Helse sør-øst (5,9), 150 hos Helse vest (8,1), 97 hos Helse Midt-Norge (7), og 55 hos Helse nord (5,4).

Av pasientene på intensivavdeling er regionfordelingen som følger (prosentandel av regionens totale intensivinnlagte i parentes): 30 hos Helse sør-øst (22,4), åtte hos Helse Midt-Norge (30,8), fire hos Helse nord (9,8), og fire hos Helse vest (12,9).

Helsedirektoratets tall viser ikke om koronapasienter er innlagt som følge av koronavirus eller om de er innlagt for noe annet, men har fått påvist korona.

Siden februar 2020 har 1.257.079 personer fått påvist koronasmitte her i landet, viser onsdagens foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Flere nyheter: