Menu
I årets elleve første måneder har politiet tvangsreturnert 7.821 personer, nær en dobling i forhold til i fjor. Økningen skyldes returer etter smittevernloven. Foto: Heiko Junge / NTB

Nær 6.000 uttransportert hittil i år i henhold til smittevernloven

Saken oppdateres.

Av NTB | 08.12.2020 16:07:57

Medisin og helse: Politiet uttransporterte 707 personer i november 2020. 551 av disse er returnert etter bortvisningsvedtak i henhold til smittevernloven, viser nye tall fra Politiets utlendingsenhet.

Med det har til sammen 7.821 personer blitt sendt ut av landet hittil i år, en økning på 103 prosent fra samme periode i fjor da i alt 3.849 personer hadde blitt sendt ut med tvang av politiet.

I alt 100 personer er returnert i kategorien avslag asyl, en nedgang på 227 fra samme tid i fjor. I tillegg har 134 personer i kategorien Dublin/trygt tredjeland blitt returnert, en nedgang med 192 personer fra i fjor.

Hittil i år har 1.093 personer som var ilagt én eller flere straffereaksjoner, blitt uttransportert. I november var 103 av de 707 uttransporterte ilagt straff.

Ni mindreårige ble uttransportert i november. I alt 195 mindreårige har blitt uttransportert i årets elleve første måneder, 36 flere enn på samme tid i fjor.

Fordelt på nasjonaliteter har det i årets ti første måneder blitt returnert flest borgere av Sverige (1.572), Romania (931), Polen (588), Tyskland (314), Syria (305), Litauen (295), Ukraina (230), Afghanistan (201), Storbritannia (177) og Irak (175).

7.587 av de 7.821 returnerte er å finne i kategorien bort- og utviste, en økning i denne kategorien med 4.395 personer fra samme tidsperiode i fjor.

Klart flest personer er blitt returnert til Sverige (4.889), deretter følger Polen (338), Romania (312), Storbritannia (206), Tyskland (194), Danmark (161), Litauen (157), Italia (135), Nederland (119) og Russland (118).

Flere nyheter: