Menu
Bilde: Merethe P. Haftorsen, foto: Joachim Goa Steinbru

Nå stiger arbeidsledigheten i Rogaland

Ferske tall fra NAV viser i dag at arbeidsledigheten er i ferd med å stige igjen. Det er uvanlig med oppgang i november.

Av Egil M Solberg | 02.12.2022 10:54:01

Ledighet: – Samtidig som ledigheten har begynt å stige i Rogaland, er behovet for arbeidskraft innenfor mange bransjer fortsatt høyt, sier Merethe P. Haftorsen, direktør i NAV Rogaland.

Ferske arbeidsmarkedstall fra NAV viser at 6 513 personer er registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak ved utgangen av november. Av disse var 3 990 personer, eller 1,6 prosent av arbeidsstyrken, helt ledige. Det er 194 flere personer sammenlignet med oktober i år.

Uvanlig med oppgang i november

– Det er ikke vanlig at ledigheten stiger i november. Vi må tilbake til 2016 for å finne sist gang ledigheten steg i november. Den svake oppgangen i ledigheten er likevel i tråd med våre forventinger og signalene om usikkerhet i innenfor flere næringer, sier Merethe P. Haftorsen.

– Vi tror at ledigheten vil fortsette å krype oppover utover vinteren. Økte kostnader for bedrifter, høy rente og dyr strøm kan bidra til å dempe aktiviteten. I tillegg vil naturlige sesongvariasjoner bidra til økt ledighet. Samtidig er det viktig å understreke at ledigheten i Rogaland og resten av Norge er på et svært lavt nivå. NAV vil følge nøye med på hvordan ledigheten utvikler seg videre, forklarer hun.

Flest ledige innen industriarbeid

Flest helt ledige finner vi innenfor yrkesgruppen industriarbeid med 462 personer. Reiseliv og transport, serviceyrker og annet arbeid og bygg og anlegg har alle over 350 helt ledige.

– Sammenlignet med forrige måned, er det størst økning i antallet helt ledige innenfor industriarbeid og bygg og anlegg, sier Haftorsen.

Mange utlyste stillinger

3 795 ledige stillinger ble offentlig utlyst i november. Selv om det er en nedgang på 19 prosent sammenlignet med i fjor, er antallet på et høyt nivå.

– 47 702 stillinger har så langt blitt utlyst i 2022. Det er 391 flere enn i hele 2021, som var et rekordår, sier Haftorsen.

Flest ledige stillinger er det innenfor helse, pleie og omsorg med 979 utlysninger.

– Stillinger innenfor helse, pleie og omsorg utgjør over en fjerdedel av alle de utlyste stillingene. Behovet for nye hoder i helse og omsorgssektoren er stort. Mange kommuner opplever store utfordringer med å rekruttere kvalifisert personell, sier Haftorsen.

Innenfor ingeniør- og IKT-fag ble det utlyst 406 stillinger, mens undervisning hadde 357.

– Arbeidsgivere som sliter med å få tak i arbeidskraft tvinges til å tenke nytt om rekruttering når ledigheten er lav. En del av løsningen ligger i å gi sjansen til noen som står utenfor arbeidslivet, og NAV kan ofte hjelpe og støtte arbeidsgivere i å rekruttere personer som er uten jobb.

Dette fremkommer i en pressemelding fra NAV.

Flere nyheter: