Menu
Direktør i NAV Rogaland, Merethe P. Haftorsen. FOTO: NAV Rogaland

Nå øker arbeidsledigheten i Rogaland

Nå øker arbeidsledigheten i Rogaland igjen. Haugesund har den høyeste ledigheten, mens Karmøy er blant de kommunene med laves arbeidsledighet i fylket.

Av Egil M Solberg | 29.07.2022 10:05:39

Arbeidsmarked: Antallet arbeidssøkere registrert hos NAV ble redusert med over 800 personer i juli i Rogaland. Samtidig ble det flere helt ledige.

– Naturlige sesongvariasjoner er forklaringen, sier direktør i NAV Rogaland, Merethe P. Haftorsen.

I juli er det registrert totalt 6 296 personer som arbeidssøkere i Rogaland, viser ferske tall fra NAV.

Det inkluderer helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak. 4 215 personer, eller 1,7 prosent av arbeidsstyrken, er helt ledige i fylket.

Det er 137 flere sammenlignet med forrige måned. Samtidig har det i løpet av juli blitt 739 færre delvis ledige, noe som innebærer at 1 195 personer er registrert som delvis ledige.

– Det er vanlig at arbeidsledigheten i Norge stiger i juli på grunn av naturlige sesongvariasjoner. Det kan for eksempel være avsluttede prosjekter innen industri og bygg og anlegg, eller nyutdannede studenter som registrerer seg som arbeidssøkere. Derfor ser vi denne måneden at det har blitt flere helt ledige. Det er imidlertid viktig å understreke at ledigheten er på et svært lavt nivå, sier Merethe P. Haftorsen.

– Innenfor reiseliv, overnatting og serviceyrker har mange gått fra å jobbe delvis til å jobbe fullt i sommer som følge av høyere aktivitet i disse bransjene. Det er med på å forklare hvorfor vi ser en betydelig nedgang i antallet delvis ledige, forklarer Haftorsen.

Høyest i Haugesund

Haugesund kommune har høyest andel helt ledige på Haugalandet med 2,0 prosent.

Blant de mest befolkningsrike kommunene i fylket har Karmøy lavest andel helt ledige med 1,4 prosent.

2 419 utlyste stillinger

De siste månedene har antallet utlyste stillinger vært på et høyt nivå. Juli er ingen unntak.

2 419 stillinger ble offentlig utlyst i juli. Det er en økning på 12 prosent sammenlignet med samme tidspunkt i fjor.

Flest utlyste stillinger var det innenfor helse, pleie og omsorg, ingeniør- og IKT-fag og butikk og salgsarbeid.

– Selv om det er fellesferie og litt lavere aktivitet enn normalt, er det gledelig å se at det ble lyst ut over 2 400 stillinger i juli. Det gir gode muligheter for de som står utenfor arbeidslivet. Samtidig er det viktig å påpeke at de fleste stillingene som utlyses, krever formell kompetanse i form av utdanning eller fagbrev, sier Haftorsen.

Flere nyheter: