reklame
Menu
Arkivbilde: Privat /FrP

Nå kommer investeringene

Stortingsrepresentant Terje Halleland (FrP) forventer nå at flere store prosjekter vil bli igangsatt etter at de nå er kommet til enighet med regjeringen om oljeskatt og iskant-problematikk.

Av Egil M Solberg | 10.06.2020 10:57:06

Næringsliv: Terje Halleland sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget for FrP og representerer Rogaland. Halleland er fra Ølensvåg og opptatt av industriarbeidsplassene og maritim næring i vår region på Vestlandet.

Nå er det kommet en enighet om forvaltningsplan for Barentshavet. Denne inneholder blant annet en enighet om hvor iskanten skal gå og således tolkningen av hvor langt nord man kan gå med petroleumsvirksomheten.

– Der har vi inngått en enighet med regjeringen som stort sett sier at den såkalte iskanten skal ligge der den er. Noen områder flyttes litt nordover og andre områder flyttes litt sørover, men det viktigste er at dette ikke påvirker tildelte konsesjoner, forklarer Halleland.

Dette vil bety nye oppdrag for verftsindustrien, oljenæringen som helhet og maritim næring.

– Dette tiltaket skal få fart på investeringene. Derfor var det viktig for oss å få på plass et regime som stimulerer til nye investeringer. En gulerot i en vanskelig tid, slik at staten kan være med på å avlaste den risikoen som oppsto med koronakrise og lave oljepriser og etterspørsel, sier Halleland.

Det blir nå mer lønnsomt og dermed mer attraktivt å satse på næringene i Norge. Dette er viktig for å ivareta arbeidsplassene.

– Allerede ser vi at industrien trekker tilbake permitteringer og igangsetter oppdrag, sier Halleland som nå tror på fart i næringen igjen.

Hør innslaget på vår podcast

Flere nyheter: