Menu
Kulturminister Abid Raja har retningslinjene klare for den justerte kompensasjonsordningen til idretten. Foto: Annika Byrde / NTB scanpix

Nå kan idretten søke om flere Raja-millioner – retningslinjene klare

Kulturminister Abid Raja har utvidet idrettens adgang til å søke kompensasjon for bortfall av inntekter under koronakrisen. Torsdag ble det åpnet for søknader.

Av NTB | 16.07.2020 11:33:05

Sport: 1787 idrettslag og organisasjoner fikk nærmere 272 millioner kroner i den første runden med utbetalinger fra regjeringens krisepakke til idretten og frivilligheten. Den summen utgjør kun en liten del av den potten kulturdepartementet har satt av til arrangører som har måttet avlyse eller utsette sine arrangementer og aktiviteter de siste månedene.

Totalt er rammen for krisepakken til idretten og frivilligheten på 1,87 milliarder kroner, og fra torsdag er det igjen åpnet for å søke.

Som følge av at den opprinnelige ordningen møtte kritikk for å ikke favne bredt nok, åpnes det i runde to for å søke kompensasjon for flere typer inntekter enn billetter og deltakeravgifter.

Kulturdepartementet opplyser også at flere typer arrangementer faller inn under den justerne ordningen.

Medlemsinntekter, pengegaver og sponsor- og reklameinntekter dekkes imidlertid ikke.

Den nye retningslinjene er godkjent av EØS-tilsynet ESA.

– Ingen ordning vil eller skal kompensere alle tap som følge av situasjonen, men jeg mener vi har fått til gode ordninger som gjør at både kultursektoren, frivilligheten og idretten står bedre rustet til å ta opp igjen sin aktivitet nå som samfunnet etter hvert åpnes, sier kulturminister Abid Raja (V).

I likhet med i første runde er det Lotteri- og stiftelsestilsynet som forvalter ordningen for idretten og frivilligheten. Direktør Atle Hamar forventer stor pågang.

– Denne ordningen er betydelig utvidet, og vi forventer veldig mange søknader. Et viktig mål for oss er at frivilligheten skal få hjelp så fort som mulig, sier han.

Søknadsfristen er satt til 15. september, og kulturdepartementet opplyser at søknadsprosedyren denne gangen er forenklet.

Nytt i den justerte ordningen er det også at det gis kompensasjon for arrangementer som er gjennomført, men nedskalert som følge av pålegg gitt av statlige myndigheter.

Som i den første runden med utbetalinger legges det opp til at kompensasjon utbetales løpende, i takt med at de ulike søknadene er ferdigbehandlet.

– Vi kommer til å betale ut så raskt som mulig og i puljer, bekrefter direktør Lotteritilsynets direktør.

Han ber videre søkerne om å orientere seg i informasjonen som foreligger rundt ordningen.

– Dette er en tillitsbasert ordning. Det betyr at søkerne må sette seg godt inn i ordningen før de søker. Det ligger mye informasjon på nettsidene våre, både om hvem som kan søke, hva man kan søke om og hvordan man søker, sier Hamar.

Arrangører som allerede har et dokumentert tap kan søke om å få kompensert dette umiddelbart, mens andre kan avvente utfallet av planlagte arrangementer i tiden som kommer.

Idrettslag og organisasjoner kan nå få kompensert 70 prosent av tapte inntekter fra blant annet loppemarkeder og idrettsanlegg. Toppidretten vil også kunne få dekket bortfall av billett- og andre kampinntekter.

Det kan søkes om bortfall av inntekter fra arrangementer som skulle ha vært avviklet i perioden 12. mars til 31. august.

(©NTB)

Flere nyheter: