Menu
FOTO: E. Solberg / Radio Haugaland

Nå kan du sitte i bilen under overfarten

Med bakgrunn i økende smitte av Covid-19 har Sjøfartsdirektoratet gjeninnført forskrift som gjør det mulig, under gitte forutsetninger, å la passasjerer sitte i kjøretøyet under overfart.

Av Egil M Solberg | 23.03.2021 22:35:47

Koronapandemi: Forskriften åpner nå opp for at passasjerer kan oppholde seg i kjøretøyene sine på lukkede ferger samt ferger i fartsområde 3 og større.

På de aller fleste ferger vil det være mulig å opprettholde èn til to meter avstand så lenge passasjerene i størst mulig grad unngår å reise i rushtiden slik nasjonale råd tilsier. Myndighetene anbefaler også at dersom det ikke er en nødvendig reise, bør den utsettes.

For fartsområde 3/havområde D og større er det verdt å merke seg at det er forbud mot å oppholde seg i kjøretøy både på lukkede og åpne ferger. Forbudet er sikkerhetsmessig forankret, med hensyn til blant annet risiko ved brann, evakuering og last som forskyver seg.

Flere steder i Norge opplever nå høyt smittetrykk. Regjeringen eller lokale myndigheter har derfor innført særlig høyt tiltaksnivå for å bekjempe smitten. I disse områdene gjør tiltaksnivået at mobiliteten er lavere enn normalt.

Direktoratet vurderer at det også i disse områdene vil være sikkerhetsmessig forsvarlig med opphold på bildekk på skip som til vanlig ikke er tillatt for passasjerer å sitte i kjøretøy under overfart.

Forutsetningen for unntaket er at regjeringen eller kommunen har innført forskrift om tiltaksnivå som tilsvarer minimum kapittel 5A i forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved Covid-19-utbruddet.

Dette opplyser Sjøfartsdirektoratet tirsdag kveld.

Flere nyheter: