fbpx
Menu
FOTO: E. Solberg / Radio Haugaland

Nå kan du bli medeier i banken

Fra i dag kan du tegne egenkapitalbevis i Haugesund Sparebank. Det vil si at du kan bli medeier i den lokale banken, sikre deg bedre avkastning og bidra tilbake i lokalsamfunnet.

Av Egil M Solberg | 11.11.2019 08:10:51

Næringsliv: Det skal gjennomføres en fortrinnsrettet emisjon og tegningsperioden er fra mandag 11. november klokken 09.00 til torsdag 28. november klokken 15.00.

Vi vil i den forbindelse arrangere et informasjonsmøte klokken 18.00 mandag kveld.

– Vi har gjennomført en emisjon også tidligere og vi ser at det er mange som vil støtte lokalsamfunnet. Pengene går til utlån til bedrifter og private, samt støtte til lokale lag og foreninger. Det er per i dag over 500 eiere og alle er lokale, opplyser administrerende banksjef Bente Haraldson Syre.

Avkastingen du får på sparepengene kan også være vesentlig bedre enn hva du kan vente på et vanlig innskudd i bank.

– Det er alltid noe risiko med å plassere penger. Vi vet ikke hvordan handelskrig, brexit og andre ting vil slå ut. Men den risikoen skal generere en større avkastning, understreker banksjefen.

Banken opplever for tiden stor etterspørsel etter bankens tjenester. Emisjonen skal sørge for å opprettholde ønsket vekst fremover, og samtidig imøtekomme strengere myndighetskrav knyttet til kapitaldekning.

Gode resultater

Haugesund Sparebank hadde et svært godt år i 2018, med et godt resultat og bra vekst.

Bankens resultat før skatt for 2018 utgjør 114,4 millioner kroner hvorav det ble avsatt 26,9 millioner kroner til skatt.

Bankens brutto utlånsøkning, inkludert overførte lån til boligkredittselskap, er på 6,15 prosent, mens innskuddsøkningen er på 4,73 prosent.

Bankens forretningskapital var ved utgangen av 2018 12,7 milliarder kroner. Dette er en økning på 946,4 millioner kroner eller 8 prosent i 2018.

Bankens forretningskapital består ved årsskiftet av forvaltningskapital på 11,1 milliarder kroner, samt overførte lån til bankens boligkredittselskap på 1,6 milliarder kroner.

Bankens rene kjernekapital er ved årsslutt på 17,42 prosent mens den ansvarlige kapitalen er på 21,22 prosent.

Haugesund Sparebank fikk i fjor 2.018 nye kunder.

Lytt til intervju

Flere nyheter: