reklame for Sheiken Bowling
Menu
Arkivfoto: Kulturminister Abid Qayyum Raja (44). Vidar Ruud / NTB scanpix

Nå kan arrangører søke kompensasjon

Arrangører i frivillig- og idrettssektoren som har avlyst, stengt eller utsett arrangement som følge av råd eller pålegg fra styresmaktene i forbindelse med  koronaviruset, kan nå søke kompensasjon.

Av Egil M Solberg | 14.04.2020 18:23:38

Koronakrise: Det er sett av  700 mill. kroner til kompensasjonsordningen for idretten og frivilligheten (inkludert kulturfrivilligheten).

Ordningen blir forvaltet av Lotteri- og stiftelsestilsynet. Det blir lagt opp til rask søknadsbehandling og utbetaling av kompensasjonen.

Tirsdag ble det åpnet for søknader.

Det kan søkes kompensert for netto tapte billettinntekter og deltageravgifter, samt eventuelle  merutgifter som følge av avlysningen eller stengingen.

Arrangører som har utsett sine arrangement som følge av råd eller pålegg fra styresmaktene vil også få kompensert eventuelle merutgifter som følge av utsettelsen.

Arrangører som mottok 60 prosent eller mer av sine inntekter fra offentlige tilskudd i 2019, har ikke rett til kompensasjon.

Søknadsfristen er 21. april 2020.

Du kan lese mer om ordninger her..

Flere nyheter: