Menu
USAs utenriksminister Antony Blinken holdt onsdag en pressekonferanse om det skriftlige svaret Russlands president Vladimir Putin nå har fått på sine krav om sikkerhetsgarantier fra USA og Nato. Foto: AP / NTB

Nå har Putin fått skriftlig svar fra USA og Nato

USA og Nato har overlevert sine svar på de kontroversielle kravene som ble fremmet av Russland før jul.

Av NTB | 26.01.2022 20:21:00

USAs svar ble overlevert av USAs ambassadør John Sullivan etter et møte med Russlands viseutenriksminister Alexander Grusjko, opplyste utenriksdepartementet i Moskva onsdag kveld.

Utenriksminister Antony Blinken holdt kort tid etter en pressekonferanse der han gjorde det klart at USA ikke kommer til å offentliggjøre svaret. Blinken begrunnet dette med at fortrolige samtaler har bedre sjanse for å lykkes.

Blinken planlegger nå å møte sin motpart Sergej Lavrov innen «de nærmeste dagene».

Ifølge ham er svaret ment å stake ut kursen for et diplomatisk løp.

– Vi er åpne for dialog. Vi foretrekker diplomati. Og vi er beredt på å gå videre der det er mulighet for kommunikasjon og samarbeid, sa Blinken.

Dette forutsetter likevel at Russland trapper ned overfor Ukraina, demper retorikken og legger til rette for gjensidighet, advarte han.

Samtidig inneholder dokumentet en beskrivelse av de bekymringene USA og Nato har knyttet til handlinger fra russisk side som de allierte mener undergraver sikkerheten i Europa, en evaluering av de kravene Russland har fremmet, og et sett med egne forslag på områder hvor USA og Nato mener det kan være rom for å nå enighet med russerne.

Det gjelder blant annet tiltak for gjensidig åpenhet om utplassering av styrker i Ukraina, tiltak for å øke tilliten knyttet til militærøvelser og styrkeforflytninger i Europa og forhandlinger om nye avtaler om rustningskontroll knyttet til utplassering av missiler og atomvåpen.

Der krevde russerne blant annet at Nato stopper sin østlige utvidelse og trekker tilbake løftet om at Ukraina kan bli medlem av forsvarsalliansen. Nato og USA har kategorisk avvist disse kravene, og ifølge Blinken står de grunnleggende prinsippene fortsatt fast.

– Vi gjør det klart at det fins kjerneprinsipper som vi står fast på at vi vil opprettholde og forsvare, inkludert Ukrainas suverenitet og territoriale integritet, og alle staters rett til å velge sine egne sikkerhetsforanstaltninger og allianser, sa han.

– Vi ber Russland nok en gang om å trappe ned situasjonen, sa Natos generalsekretær Jens Stoltenberg da han møtte pressen i Brussel onsdag kveld.

Ifølge ham tar Nato opp tre hovedspørsmål i sitt svar til russerne:

– Først er det forholdet mellom Nato og Russland. Russland har kuttet diplomatiske bånd med Nato, noe som gjør samtaler vanskelig. Det andre er sikkerhetssituasjonen i Europa, i og rundt Ukraina. Vi vil høre på Russlands bekymringer. Det tredje er reduksjon av risiko, åpenhet og våpenkontroll, sa Stoltenberg.

Stoltenberg tror Nato og Russland kan ha gjensidig nytte av forslagene som nå er lagt på bordet.

– Vi håper og jobber for en politisk løsning, den gode løsningen, men vi er også forberedt på det verste.

– Der har vi utplassert flere fly og flere skip, i hovedsak med oppgave å overvåke og drive etterretning, sa Stoltenberg.

I likhet med USA gjentar han at Nato mener Ukraina og alle andre land må kunne velge fritt hvem de vil alliere seg med.

– Vi respekterer de land som ønsker å være med i Nato, og vi respekterer de land som ikke ønsker medlemskap.

På pressekonferansen kom Blinken likevel med noen antydninger om innholdet.

Russlands liste med krav til USA og Nato ble overlevert til USAs viseutenriksminister Karen Donfried 15. desember i fjor.

Også Nato formidlet onsdag et skriftlig svar til Russland, parallelt med USA.

Samtidig med diplomatiet med Russland øker Nato beredskapen til sine styrker, med tilstedeværelse i Svartehavet og Østersjøen.

Flere nyheter: