reklame for Haugesund Hudpleieklinikk
Menu
FOTO: YouTube / Tysvær kommune

– Nå er jeg oppgitt og skuffet

Ordfører i Tysvær Sigmund Lier er skuffet over departementet, som uten forventet møte i saken, valgte å avslå alle klagene i vindkraft-saken. Nå blir Tysvær vindkraftverk en realitet.

Av Egil M Solberg | 16.04.2020 15:09:06

Vindkraft: Olje- og energidepartementet opprettholder vedtakene gjort av Norges vassdrags- og energidirektorat om endringer for Tysvær vindkraftverk. Det innebærer at samtlige klager avslås.

– Det er både riktig og nødvendig å gjøre en endelig beslutning i klagesakene knyttet til utbyggingen av Tysvær vindkraftverk, sier olje- og energiminister Tina Bru (H).

Lier er skuffet og stiller seg uforstående til avgjørelsen i dag.

– Vi har en stående avtale om at hun skulle besøke kommunen eller at vi skulle ha et videomøte før endelig vedtak skulle fattes. Det har ikke skjedd. Det gjør meg ekstra opprørt og skuffet, sier ordføreren til Radio Haugaland i ettermiddag.

Han mener vedtaket er feil og har ikke tenkt å gi seg uten kamp.

– Vi skal nå gjøre dette så vanskelig som vi kan for planene videre. Det er fortsatt mye regulatorisk som må på plass før anlegget kan etableres, sier ordføreren og påpeker at dette bare er ett av tre planlagte vindparker i kommunen.

– Vi skal kjempe mot etableringen av alle vindparkene. Det er et samlet kommunestyre som sier nei til planene, sier ordføreren.

Departementet har også samtykket til ekspropriasjon

Departementet har også samtykket til ekspropriasjon i forbindelse med nettilknytningen for vindkraftverket. Samtidig gir departementet konsesjonen med de endringer som nå er vedtatt, virkning som statlig plan.

Klagene fra Tysvær kommune og en rekke organisasjoner og privatpersoner dreide seg om NVEs skjønnsutøvelse og påstått manglende utredninger av visuelle virkninger, støy, naturmangfold, kulturminner og vannforekomster.

Videre anførte klagerne at det er begått saksbehandlingsfeil, og at NVEs vedtak er i strid med lover og forskrifter.

Olje- og energiminister Tina Bru understreker at departementet har foretatt en grundig gjennomgang av alle sider ved klagene.

– Jeg mener hensynet både til miljø- og naturverdier er ivaretatt så godt det lar seg gjøre gjennom vedtakene som nå er fattet, sier Bru.

Konsesjonen for Tysvær vindkraftverk ble gitt i 2008, og i 2009 vedtok Olje- og energidepartementet statlig reguleringsplan for anlegget. Den statlige planen som nå er vedtatt, omfatter også de “mindre” endringene som departementet har gitt tillatelse til etter klagebehandlingen, skriver Olje- og energidepartementet på sine nettsider.

Hør intervjuet på vår Podcast

Flere nyheter: