Menu
Det er de eldste aldersgruppene som røyker mest, men for første gang er andelen kvinner høyer enn andelen menn. Foto: Frank May / NTB

Nå er det flere kvinner enn menn som røyker

I 2021 er det for første gang flere kvinner enn menn som røyker. 9 prosent av norske kvinner røyker daglig, mot 6 prosent av menn.

Av NTB | 18.01.2022 08:21:32

sosiale forhold: Andelen som røyker, har de siste årene gått kraftig ned, men nedgangen har vært mindre markant hos kvinner enn hos menn. Det viser nye tall fra SSB.

I 2021 var det 8 prosent av befolkningen mellom 16 og 74 år som opplyste at de røyker daglig, en svak nedgang fra 2020 da andelen var 9 prosent.

– Personer i alderen 55–64 år røyker mest, selv om også andelen dagligrøykere i denne gruppen har sunket fra 2020, fra 17 til 14 prosent, sier førstekonsulent Sindre Mikael Haugen i SSB.

På den annen side går andelen som bruker snus daglig opp, fra 13 prosent i 2020 til 15 prosent i 2021. Her er kjønnsdelingen motsatt: Mer enn dobbelt så mange menn, 21 prosent, bruker snus daglig sammenlignet med kvinner, hvor 8 prosent snuser.

– Andelen daglige snusbrukere er nå på det høyeste den har vært noen gang. På ti år har andelen i befolkningen som bruker snus daglig nesten doblet seg, fra 8 til 15 prosent, sier Haugen i SSB.

(©NTB)

Flere nyheter: