powergym
Menu
Haugesund politistasjon

Nå blir det Sør-Vest politidistrikt

Antall politidistrikter reduseres fra 27 til 12, og Haugaland og Sunnhordland politidistrikt blir en del av nye Sør-Vest politidistrikt. Det ble klart da nærpolitireformen ble lagt fram søndag.

Av Egil M Solberg | 31.05.2015 19:37:13

Landet blir delt i 12 politidistrikt. Regjeringspartiene Høyre og Frp, samt Venstre, KrF og Arbeiderpartiet stiller seg bak reformen.

Kommunene Bømlo, Fitjar og Stord legges til Sør-Vest politidistrikt. De skal senere legges til Vest politidistrikt når transportløsninger (som Hordfast) er på plass.

I tillegg til færre politidistrikter, vil tallet på lensmannskontorer også bli sterkt redusert i årene fremover. Kommunene som mister stedlig tilstedeværelse av politi, skal i stedet få tildelt en politikontakt som skal være i kommunen minst en gang i uken.

Mer informasjon finner du på regjeringen.no

Slik blir de nye distriktene:
• Finnmark
• Troms
• Nordland (tidligere Helgeland, Salten og Midtre Hålogaland politidistrikt)
• Trøndelag (Nord- og Sør-Trøndelag politidistrikt):
• Møre og Romsdal (tidligere Sunnmøre, Nordmøre og Romsdal politidistrikt)
• Vest (Hordaland og Sogn og Fjordane politidistrikt)
• Sør-Vest (Rogaland og Haugland og Sunnhordland politidistrikt samt Sirdal kommune)
• Agder (Agder politidistrikt)
• Sør-Øst (Telemark, Vestfold, Søndre Buskerud og Nordre Buskerud politidistrikt)
• Oslo (Oslo og Asker og Bærum politidistrikt)
• Øst (Follo, Romerike og Østfold politidistrikt)
• Innlandet (Vestoppland, Gudbrandsdal og Hedmark politidistrikt)