Menu
Idrettspresident Berit Kjøll er fornøyd med justeringen av stimuleringsordningen som kulturminister Abid Raja la fram onsdag. Foto: Terje Pedersen / NTB

Myndighetene justerer stimuleringsordning for idretten – bifalles av idrettspresidenten

Regjeringen justerer stimuleringsordningen for frivillighetssektoren slik at det kan søkes støtte til både mindreinntekter og merkostnader. Idretten jubler.

Av NTB | 28.04.2021 18:40:08

Sport: – Dette er meget positivt, og jeg opplever at regjeringen har lyttet til idrettens innspill. Nå vil våre idrettslag og arrangører kompenseres både for tapte inntekter og faste uunngåelige kostnader, i tråd med innretningen i fjorårets kompensasjonsordninger. Dette er svært gledelig og samtidig helt nødvendig for å stå godt nok rustet når idretten nå etter hvert gjenåpnes, sier idrettspresident Berit Kjøll i en pressemelding.

Kulturdepartementet melder om justeringen i en pressemelding der det står at organisasjoner fortsatt kan søke om dekning for merkostnader, både til å utvikle nye aktivitetstilbud og til å tilpasse aktivitetene til smittevernrestriksjonene. I tillegg dekkes mindreinntekter fra arrangementer og annen spesifisert aktivitet, slik det ble gjort i fjorårets kompensasjonsordning.

Det legges opp til dekningsgrad på 70 prosent ved helt eller delvis gjennomførte arrangement og aktiviteter, 50 prosent for avlyste. Sammenligningsgrunnlaget vil være tilsvarende arrangement og aktiviteter i en normalsituasjon.

– Målet er at denne ordningen skal sette hele frivilligheten i stand til å gjennomføre arrangementer så snart det er mulig.

Ordningen er også forlenget fram til 31. august i år. For den delen av ordningen som gjelder breddeidretten sendes de foreslåtte endringene til EØS-tilsynet Esa for godkjenning.

– Nå håper vi at ordningen går raskt gjennom i Esa slik at våre organisasjonsledd og arrangører kan starte søknadsprosessen raskest mulig. Jeg vet at det allerede er mange slunkne klubbkasser der ute. Det har jo ikke vært noen støtteordninger å søke på så langt i 2021, sier Kjøll.

Raja er på linje med Kjøll i ønsket om hurtig Esa-godkjenning.

– Jeg håper dette blir behandlet raskt slik at vi kan åpne for søknader så fort som mulig, sier han.

– Det var helt nødvendig å justere ordningen slik at den er tilpasset den faktiske smittesituasjonen. Jeg har hatt bra dialog og fått mange gode innspill fra idretten og frivilligheten i dette arbeidet, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) i pressemeldingen.

Kulturdepartementet opplyser at det er bevilget 1485 millioner kroner til stimuleringsordninger for frivilligheten og idretten fra 1. januar til 31. august 2021. Midlene er fordelt på to ordninger, en bred stimuleringsordning og en ordning for publikumsarrangement av nasjonal verdi i idrettssektoren.

(©NTB)

Flere nyheter: