Menu
Det var stor interesse da Høyesterett tidligere i år behandlet tre barnevernssaker i storkammer. Nå skal en ny sak opp for retten. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Mye omtalt barnevernssak gjenåpnes av Høyesterett

Høyesterett skal behandle er barnevernssak der moren vant fram i Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg. I 2012 ble anken avvist.

Av NTB | 31.03.2020 21:17:18

Kriminalitet og rettsvesen: Den gangen ble anken avvist av ankeutvalget. Ankeutvalget avgjorde mandag at begjæringen om gjenåpning av den kjennelsen skal behandles av Høyesterett.

Den mye omtalte saken dreier seg om et barn som ble plassert i fosterhjem og senere adoptert av fosterfamilien, skriver Rett24.

I fjor høst var saken oppe i Den europeiske Menneskerettsdomstolen (EMD), og der ble Norge felt for krenkelse av retten til familieliv etter Den europeiske menneskerettskonvensjon artikkel 8.

Nylig var tre barnevernssaker oppe til felles behandling i Høyesterett, og avgjørelsene kom før helgen. I den ene saken ble lagmannsrettens avgjørelse om å nekte en anke fremmet opphevet, mens Høyesterett i en annen sak forkastet anken over lagmannsrettens ankenekt.

Behandlingen skjedde i storkammer, som innebærer at det er elleve dommere istedenfor fem, som er det vanlige. Storkammer kan brukes i saker av «særlig viktighet». Det var også åpne dører, noe det ikke pleier å være i barnevernssaker – og retten begrunnet det med den store offentlige interessen.

Ifølge Dagbladet har moren ikke fått se sønnen siden tvangsadopsjonen i 2012, da han var tre år gammel.

I en tredje sak ble samværet mellom foreldre og barn økt fra fire til åtte ganger i året. Resten av anken i saken om omsorgsovertakelse ble forkastet.

(©NTB)

Flere nyheter: