Menu
Ordfører Arne Christian Mohn i gravemaskin markerte oppstarten av byggearbeidene i februar i år. FOTO: Haugesund kommune

Mye mer avfall enn ventet på Flotmyr

Det er allerede hentet ut langt mer søppel enn forventet på Flotmyr i Haugesund. Mye av dette er farlig avfall.

Av Egil M Solberg | 20.10.2022 21:46:29

Flotmyr: Området var tidligere et deponi, som var åpent til ut på 50-tallet.

Nå viser det seg at det her er en god del mer forurensede masser enn det man så for oss, skriver Haugesunds avis.

Så langt er det flyttet 17.000 tonn fyllmasser med avfall til deponi for ordinært avfall, og 7.000 tonn fyllmasser med avfall kategorisert som farlig avfall.

Farlig avfall flyttes ifølge avisa til Killingøy, før det sendes videre til Danmark. Der renses det og brukes videre.

I utgangspunktet så man for seg at det ville være rundt 4.000 tonn fyllmasser med avfall til deponi for ordinært avfall og 2.000 tonn fyllmasser med avfall kategorisert som farlig avfall.

Datoen for å ferdigstille gravejobben blir derfor skjøvet på med åtte uker, skriver avisa.

Flere nyheter: