Menu
Riksvei 22 er stengt ved svenskegrensen. Siden 29. januar har innreise til Norge kun vært tillatt for personer med såkalt nødvendige formål. Arkivfoto: Torstein Bøe / NTB

Mutantene skal forsinkes med fortsatt stengte grenser

Helsedirektoratet anbefaler å forlenge gjeldende innreiserestriksjoner ut februar. Målet er å forsinke nye virusvarianter inn i landet.

Av NTB | 10.02.2021 11:38:54

Medisin og helse: Direktoratet anbefaler i første omgang å forlenge de gjeldende reglene ut denne måneden. Innen den tid håper de å få på plass nødvendige systemer som minsker risikoen for smitte.

Før det kan bli aktuelt å anbefale lettelser i innreiserestriksjonene, må direktoratet vite mer om hvordan nye varianter sprer seg i befolkningen, både i Norge og utlandet, heter det i direktoratets svar på oppdraget fra Helsedepartementet.

– Det bør ikke foretas lettelser før man i større grad kan sikre og kontrollere at innreisende gjennomfører karantene på et egnet sted, uten nærkontakt med andre, heter det.

Direktoratet påpeker at de nye og mer smittsomme virusvariantene trolig sirkulerer i alle land, men fortsatt har liten utbredelse i Norge. Smittespredningen har faktisk avtatt de siste ukene.

– Vi har i Norge nedlagt en betydelig innsats i å slå ned utbruddene med varianter som er avdekket. Dette taler sterkt for at man fortsatt må forsinke så lenge som mulig at nye varianter får fotfeste i landet.

Siden 29. januar har innreise til Norge kun vært tillatt for personer med såkalt nødvendige formål.

Flere nyheter: