Menu
NSM fører tilsyn med Aftenposten og andre medier for å ha omtalt et dokument de ikke skulle hatt tilgang til fra Utenriksdepartementet, her ved utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) Foto: Fredrik Hagen / NTB

Moxnes raser mot NSM-gransking av Aftenposten-lekkasje

Etter flere medieoppslag som har inneholdt sikkerhetsgradert informasjon om norsk våpeneksport, oppretter Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) tilsynssak.

Av NTB | 07.05.2021 13:24:36

Økonomi og næringsliv: Saken gjelder Aftenpostens omtale av et gradert dokument fra Utenriksdepartementet, som var vedlagt Riksrevisjonens rapport om norsk våpeneksport. Der kommer det fram at Utenriksdepartementet tillot våpeneksport til De forente arabiske emirater, tross advarsler om at våpnene kunne bli brukt i borgerkrigen i Jemen.

– Kompromittering av sikkerhetsgradert informasjon er et alvorlig brudd på lov om nasjonal sikkerhet og kan ha vesentlige skadefølger, sier avdelingsdirektør Vigdis Grønhaug i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

NSM har foreløpig ikke hatt tilgang til den sikkerhetsgraderte informasjonen og kjenner saken kun fra medieomtalen.

– At man nå bruker NSM til å true de som varsler om saker der det er regjeringens politikk som kan skade Norges sikkerhet, ikke de som informerer om den, er et nytt steg i feil retning, vekk fra åpenhet og demokrati, sier Rødt-lederen.

Både Riksrevisjonen og Kontrollkomiteen på Stortinget har flere ganger bedt om at vedlegget offentliggjøres.

NSM skriver i pressemeldingen at forsettlig eller grovt uaktsomt brudd på sikkerhetslovens bestemmelser kan gi overtredelsesgebyr, tvangsmulkt eller straff.

Aftenposten har begrunnet publiseringen med at informasjonen har stor offentlig interesse.

– Det handler om å gjøre de samme presseetiske vurderingene som vi gjør med alle kilder. Utover det er det naturlig å understreke at kildevernet er absolutt, sier nyhetsredaktør Tone Tveøy Strøm-Gundersen i Aftenposten til NTB.

Hun ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes er ikke fornøyd med at sikkerhetsmyndigheten griper inn mot mediene.

– Vår oppgave er å føre tilsyn med sikkerhetstilstanden i virksomheter som er underlagt sikkerhetsloven. Tilsynsmyndigheten omfatter ikke Riksrevisjonen, som er et av Stortingets organer. Men vi vil nå ta kontakt med relevante kilder for å få saken opplyst best mulig, sier Grønhaug.

Flere nyheter: