powergym
Menu
Westcon brakker

-Mottaket består

Akuttmottaket for asylsøkere i Ølensvåg består. UDI har lagt ned flere tusen mottaksplasser i det siste, men de som bor i Westcon sin brakkerigg i Ølensvåg blir en stund til.

Av admin | 21.01.2016 07:19:10

-Kontrakten er utvida til ut februar, opplyser Egil Jørgensen ved Catering Partner i Ølensvåg til Grannar.

I dag huser brakkene ved Westcon 290 personer.