Menu
En lysinstallasjon viser eurosymbolet på bygningen som huser hovedkontoret til Den europeiske sentralbanken i Frankfurt nyttårsaften 2021. Arkivfoto: Michael Probst / AP / NTB

Mørke skyer for EUs økonomi

EU-kommisjonen varsler økonomisk nedgang både i eurosonen og hele EU i årets fjerde kvartal og første kvartal neste år.

Av NTB | 11.11.2022 12:21:41

Økonomi og næringsliv: Også i årets tredje kvartal krympet EUs samlede bruttonasjonalprodukt, og med enda et kvartal med økonomisk tilbakegang, vil både EU og eurosonen være inne i en resesjon.

– Vi går mot slutten av et år som har vært dominert av at krigen har kommet tilbake til vårt kontinent, en brutal krig ført av Russland, sa EUs økonomikommissær Paolo Gentiloni da han la fram de nye prognosene på en pressekonferanse i Brussel fredag.

Nedgangen kommer til å ramme de fleste EU-landene og knyttes til «økt usikkerhet, høye energipriser, lavere kjøpekraft for husholdningene, en svekket omverden og vanskeligere økonomiske forhold».

Enkelte land må også belage seg på at neste år ender med at BNP krymper. Det gjelder blant annet Sverige og Tyskland, som begge spås en negativ vekst på 0,6 prosent.

I 2024 tror EU-kommisjonen at veksten vil ta seg opp igjen slik at den ender på 1,6 prosent i EU og 1,5 prosent i eurosonen.

– Inflasjonen har fortsatt å øke raskere enn ventet, men vi tror at toppen er nær, mest sannsynlig mot slutten av året, sier Gentiloni.

At prognosene er bedre enn tidligere, forklares med den kraftige veksten i første halvår. Da tok den økonomiske aktiviteten seg opp etter en brå oppbremsing året før som følge av koronapandemien.

Blir de nye forslagene vedtatt, vil det gi land med alvorlige gjeldsproblemer et langt større slingringsmonn til å føre en bærekraftig økonomisk politikk over en lengre periode.

– Selvfølgelig, tidene endrer seg, sa Gentiloni da han onsdag talte om forskjellene mellom de nye forslagene og linjen som ble ført etter finanskrisen for over ti år siden.

Etter nedgang i første kvartal i 2023 er det ventet at situasjonen vil snu til vekst utover våren. Likevel tror EU at veksten kun blir på 0,3 prosent for hele 2023.

EU oppjusterer samtidig prognosen for prisveksten både i år og neste år. Inflasjonen er ventet å nå 8,5 prosent før årsskiftet før den faller til 6,1 prosent neste år, ifølge den oppdaterte prognosen. Inflasjonsprognosen for i år er over 2 prosentpoeng høyere enn den forrige prognosen, som ble lagt fram i juli.

Likevel anslås det at veksten i året som helhet blir bedre enn ventet. Det nye anslaget er på 3,3 prosent i EU og 3,2 prosent i eurosonen – godt over sommerens anslag på 2,7 prosent.

Tidligere i uken ble det kjent at EU vurderer å skrote den stramme budsjettpolitikken som etter finanskrisen førte til at gjeldstyngede land som Hellas og Portugal måtte gjennomføre omfattende budsjettkutt, noe som gikk hardt utover befolkningen og skapte økonomiske problemer som landene fortsatt sliter med.

(©NTB)

Flere nyheter: