Menu
Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

Mistanke om ILA i Tysnes

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten Djupestallen i Tysnes kommune i Vestland fylke. Lerøy Vest AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

Av Egil M Solberg | 06.07.2021 11:09:03

Næringsliv: Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig, smittsom virussykdom hos laks.

Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Mattilsynet planlegger snarlig inspeksjon i anlegget.

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Dersom mistanken blir bekreftet kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.

Flere nyheter: