reklame for Sheiken Bowling
Menu
Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

Mistanke om ILA i oppdrettsanlegg i Rogaland

Det er mistanke om den alvorlig smittsom virussykdommen på laks, ILA, i et oppdrettsanlegg i Kvitsøy kommune i Rogaland.

Av Egil M Solberg | 07.12.2022 14:06:09

Fiskeoppdrett: Mistanke om eller påvisning av ILA skal umiddelbart varsles til Mattilsynet slik at bekjempelsen kan starte raskt.

Viruset er ufarlig for mennesker. Regnbueørret kan bli smittet, men utvikler vanligvis ikke symptomer på sykdommen ILA.

Lokaliteter med påvist ILA skal slakte ut eller destruere laksen, rengjøre og desinfisere anlegget før det brakklegges i minimum tre måneder.

Mistanke om eller påvisning av ILA gjør at det ikke kan eksporteres laks fra oppdrettsanlegget til Kina eller laksefisk til Australia.

Det er denne gang mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten Hestholmen Ø i Kvitsøy kommune i Rogaland fylke. Grieg Seafood Rogaland AS og Skretting AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

Flere nyheter: