Menu
Illustrasjonsfoto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Mistanke om fiskesykdom

Det er mistanke om pankreassykdom (PD SAV2) i et oppdrettsanlegg i Suldal kommune.

Av Egil M Solberg | 09.01.2020 18:54:37

Fiskesykdom: Det er mistanke om pankreassykdom (PD SAV2) ved sjølokaliteten Borgarliflot i Suldal. Lokaliteten drives av Rogaland Fjordbruk AS.

Variant SAV3 er den vanligste subtypen av PD-virus sør for Stadt, og det har vært svært uvanlig å påvise SAV2 i dette området. Det er også et mål at SAV2-subtypen ikke skal spres sør for Stadt, opplyser Mattilsynet.

Lokalitet Borgarliflot ligger ca 2,4 kilometer fra lokalitet Halsavika som fikk påvist PD SAV2 den 4. november 2019.

Lokalitet Borgarliflot er nå under utslakting og vil bli tømt i løpet av kort tid.

Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Pankreassykdom forårsakes av et virus som kan føre til sykdom hos laks og regnbueørret. Viruset er ufarlig for mennesker.

Flere nyheter: