Menu
Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre mener regjeringens forslag til forskriftsendringer på utdanningsfeltet går for langt. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Mindretallet blokkerer kriseforskrifter

Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, Rødt og MDG har bestemt seg for å blokkere et sett forskriftsendringer på utdanningsfeltet under den nye koronaloven.

Av NTB | 28.03.2020 15:32:08

Medisin og helse: Fredag fikk Stortinget oversendt et første sett med forskrifter under den nye koronaloven, som gir regjeringen vide fullmakter til å iverksette krisetiltak.

Men alle slike forskrifter kan blokkeres av et mindretall på bare en tredel av de folkevalgte på Stortinget. Den muligheten har Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, Rødt og MDG nå bestemt seg for å bruke.

De fem partiene blokkerer et sett med forskriftsendringer på utdanningsfeltet som de mener ikke er godt nok begrunnet.

– Vi gir grønt lys for noen av forskriftsendringene, men setter foten ned når det gjelder endringene innen utdanning. Her ber regjeringen om for vide fullmakter, sier Støre.

– Koronaloven krever at de forskriftene som gis, er presise og godt begrunnede. Det er ikke tilfellet for forslagene på utdanningsområdet. Det foreslås altfor vide hjemler, istemmer Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad.

SV-leder Audun Lysbakken mener forskriftene ville truet rettighetene til elever og studenter.

– Stortinget tar kontroll og sier nei. Forslagene vi stopper, går altfor langt, sier Lysbakken.

– Departementet vil nå vurdere alternative endringer av regelverket som gjør at regelverket vil være mulig å etterleve, sier Melby.

– Utfordringen her er at forutsetningene for å drive opplæring varierer mye. Det betyr at det er behov for et regelverk tilpasset denne svært krevede situasjonen vi er i. Men dette skal vi selvfølgelig løse på en måte som får tilslutning i Stortinget, lover hun.

– De ber om å sette hele utdanningsloven til side, heller enn å komme med konkrete forslag til unntak. Fullmaktene må være mer avgrenset og konkret begrunnet, og det er ikke tilfellet her, sier MDGs stortingsrepresentant Une Bastholm.

En rekke kriseforskrifter på andre områder får derimot klarsignal.

Rødt ba om å få opphevet enkeltforskrifter innenfor justissektoren og helsesektoren, men klarte ikke å få andre partier med seg på dette.

– Rødt går mot forskrifter som kan innskrenke demokratiet, svekke rettssikkerheten og rettigheter for de svakeste, sier partileder Bjørnar Moxnes.

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre mener forskriftsendringene ville skapt unødvendig usikkerhet for skoler og universiteter.

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) sier konsekvensen er at utdanningssektoren nå blir stående med et regelverk som det for mange er umulig å følge i den krisen som har oppstått.

De fem opposisjonspartiene har bestemt seg for å blokkere hele eller deler av til sammen fem kriseforskrifter på utdanningsfeltet. Forskriftene dekker barnehager, grunnskole, videregående skole og høyere utdanning.

Flere nyheter: