Menu
Rapporten Klimakur 2030 ble presentert og overrakt klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) på Sentralen i Oslo fredag. Fra venstre veidirektør Ingrid Gahl Hovland, avdelingsdirektør Geir Grønningsæter i Landbruksdirektoratet, miljødirektør Ellen Hambro, avdelingsdirektør Anna Vera Skriverhaug i NVE og avdelingsdirektør Sven Martin Tønnessen i Kystverket. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Mindre kjøtt og mer grønnsaker skal gi kraftige klimakutt i landbruket

Ved å spise mindre rødt kjøtt og mer plantebasert kost kan man redusere utslippet i jordbruket med 5,1 millioner tonn CO2-ekvivalenter, ifølge Klimakur.

Av NTB | 31.01.2020 10:31:25

Økonomi og næringsliv: I utredningen fra Miljødirektoratet står det at det er gjennom kostholdsendring og mindre matsvinn det største potensialet for kutt i jordbrukssektoren ligger. Deretter må jordbruket tilpasse produksjonen til etterspørselen og øke produksjonen av korn, frukt, bær og grønt der forholdene er egnet.

– Endringene forutsetter en stor holdningsendring hos forbrukerne, sa avdelingsdirektør Geir Grønningsæter i Landbruksdirektoratet da utredningen ble lagt fram fredag.

I utredningen pekes det på tiltak for å få til endringen som differensiering av momsavgift og særavgift, som momsreduksjon på frukt, grønt og nøtter og momsøkning på kjøtt.

– Valgte scenario vil føre til en reduksjon i norsk husdyrproduksjon som vil gi en redusert sysselsetting på 5.000 årsverk i denne perioden, sa Grønningsæter.

– Hvor store disse konsekvensene vil få for jordbruket, avhenger av hvor fort endringene skjer og hvordan jordbruket klarer å omstille seg, sa han videre.

Ifølge utredningen vil 1 million dekar jordbruksareal med dette scenarioet gå ut av drift, noe som utgjør over 10 prosent av det norske jordbruksarealet.

Den største barrieren for mange av disse tiltakene er at de ikke er lønnsomme med dagens støttemidler, heter det i utredningen.

Statssekretær Widar Skogan (KrF) i Landbruksdepartementet sa under framleggingen av utredningen at norsk landbruk er allerede godt i gang med å bli mer klimasmarte, men at de står overfor mange utfordringer.

– Spis norsk, spis opp maten, ingen matsvinn – så skal vi få dette til, sa han.

Et av de foreslåtte virkemidlene i jordbruket er endringer i produksjonstilskuddene som styrker lønnsomheten i husdyrproduksjonen i distriktene mer enn i områder egnet for grønnsaks- og fruktproduksjon. Dette kan imidlertid skape utfordringer.

I utredningen foreslås det mange tiltak som kan iverksettes i jordbrukssektoren. Blant tiltakene er ulike fôr- og gjødseltiltak og tiltak for økt karbonbinding.

(©NTB)

Flere nyheter: