Menu
Arkivbilde: E. Solberg / Radio Haugaland

Millionbot til Sør-Vest politidistrikt

Sør-Vest politidistrikt får en bot på over en million kroner for bruk av tolketjenester uten å ha fulgt reglene for offentlige innkjøp, melder NRK.

Av Egil M Solberg | 28.11.2022 16:30:19

Politisaker: Norsk politi bruker rundt 50 millioner kroner i året på tolketjenester. Nå får etaten gebyr fordi de ikke har fulgt reglene for offentlige innkjøp fra juni 2018 til 2020.

Sør-Vest politidistrikt har fått en bot på 1.024.000 kroner.

– Ulovlige direkte kjøp er i strid med kravet i regelverket til kunngjøring, som er grunngitt ut fra hensynet til likebehandling og konkurranse. Det blir regnet som det mest alvorlige bruddet, skriver seksjonssjef Line Rakner i Klagenemndssekretariatet.

Kritikken fra Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa) handler om at politiet ikke har sikret at de som ønsker det, kan be om å få jobben med å tolke. Slike oppdrag skal kunngjøres offentlig, skriver Aftenbladet.

I avgjørelsene heter det at Kofa ser på forholdet som politiet har gjort seg skyldig i som grovt uaktsomt for flere av politidistriktene:

«Offentlige oppdragsgivere forutsettes å ha inngående kjennskap til regelverket for offentlige anskaffelser. Det må derfor generelt stilles relativt strenge krav til oppdragsgivers aktsomhet. Kunngjøringsplikten og forbudet mot ulovlige direkte anskaffelser, befinner seg i kjernen av regelverket».

Flere nyheter: