Menu
Næringsminister Iselin Nybø (V) på pressekonferanse om tiltakspakken for luftfarten som ble holdt i Vandrehallen i Stortinget torsdag kveld. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Milliardgaranti fra staten skal redde flyselskapene

Seks partier på Stortinget er enige om en samlet garantiordning på 6 milliarder kroner for flyselskaper med norsk driftstillatelse.

Av NTB | 19.03.2020 20:31:45

Politikk: – Vi må støtte de selskapene som er levedyktige. Dette er en kombinasjon av hjelp og krav vi må stille for å få garantien, sier næringsminister Iselin Nybø (V) til NTB.

Pakken for luftfarten ble lagt fram på Stortinget torsdag kveld.

– Det foreslås å etablere en statlig lånegaranti på til sammen 6 milliarder kroner. Av disse er 3 milliarder rettet mot Norwegian, 1,5 milliarder mot SAS og resterende 1,5 milliarder mot Widerøe og øvrige flyselskaper, heter det.

Det er regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF, samt Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet, som nå er enige om tiltak.

Tiltakene skal bidra til at selskapene kan få tilgang til finansiering i markedet. Partiene er også enige om å sikre et minimumsnivå i flytilbudet i Norge.

– Vi har lagt en pakke hvor Norwegian kan få ganske umiddelbar tilførsel av kapital. Men vi stiller også noen vilkår for å kunne få ta del i denne garantistillelsen fra staten, sier Nybø.

Hun understreker at staten ikke låner ut penger til selskapene, men via GIEK stiller garanti til en bank. Hvis banken låner ut penger til et selskap, garanterer GIEK for 90 prosent av det som blir lånt ut.

– Det betyr at det er 10 prosent igjen som banken må stå for selv og ta risikoen for. Det gjør det enklere for en bank å stille med penger, sier Nybø.

For selskaper som ikke hadde en egenkapitalandel på minst 8 prosent ved slutten av siste kvartalsrapportering før koronakrisen, må de finansielle kreditorene frafalle renter og utsette avdrag i tre måneder for å få tilgang til garantiene.

Disse selskapene må i løpet av perioden også gjennomføre tiltak for å forbedre balansen ytterligere.

Koronakrisen har rammet norske flyselskaper svært hardt. Tusener av ansatte er permittert, etterspørselen etter flyreiser har stoppet helt opp og selskapene trenger desperat tilførsel av kapital.

For Norwegian blir det nå stilt til rådighet en umiddelbar fasilitet på 300 millioner kroner, opplyser Næringsdepartementet.

Når og hvis selskapet oppnår lettelser i renter og avdrag fra kreditorene, vil det stilles til rådighet ytterligere 1,2 milliarder kroner. De siste 1,5 milliarder kronene vil stilles til rådighet når selskapet har forbedret soliditeten til et tilfredsstillende nivå.

– Norwegian har en annen økonomisk situasjon. Dette hadde de også før koronautbruddet, sier Nybø.

Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) skal organisere ordningen. Staten bidrar med 90 prosent av garantien, forutsatt at eksterne banker, kredittinstitusjoner eller andre kommersielle motparter stiller med resterende 10 prosent.

Det stilles krav til selskapenes soliditet for å kunne benytte seg av lånegarantien.

Fremfor alt har Norwegian slitt med å håndtere koronakrisen. Det skyldes blant annet at selskapet allerede før virusutbruddet var tungt forgjeldet.

Flere nyheter: