Menu
Advokat Cathrine Hambro er glad for at EMD går videre med klimaklagen. Her er hun sammen med Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge, etter Høyesteretts dom i desember 2020. Foto: Berit Roald / NTB

Miljøorganisasjonenes oljeklage kan bli prioritert i EMD

Greenpeace og Natur og Ungdom har klaget inn norsk oljeboring for menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Nå kan saken bli prioritert i domstolen.

Av NTB | 03.01.2022 14:23:30

Kriminalitet og rettsvesen: – Det er en svært viktig utvikling i saken at menneskerettighetsdomstolen nå vil ha svar fra den norske regjeringen, sier miljøorganisasjonenes advokat Cathrine Hambro i en pressemelding fra Greenpeace.

Natur og Ungdom, Greenpeace og seks unge aktivister klagde i juni i fjor inn den norske staten for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) etter å ha tapt klimasøksmålet i Høyesterett i desember 2020.

Klagerne mener at det strider mot grunnleggende menneskerettigheter å åpne for norsk oljeboring i Barentshavet under en klimakrise.

– Å få saken opp på europeisk nivå er helt nødvendig etter den halvhjertede behandlingen menneskerettighetsspørsmålene fikk av Høyesterett. En dom fra menneskerettighetsdomstolen vil være viktig ikke bare for Norge, men også for anvendelsen av menneskerettighetene i klimasaker andre steder i Europa, sier Hambro.

Domstolen har nå gitt regjeringen en tidsfrist 13. april for å uttale seg i saken.

I tillegg til Greenpeace og Natur og ungdom står klimaaktivistene Ingrid Skjoldvær (28), Gaute Eiterjord (26), Ella Marie Hætta Isaksen (23), Mia Chamberlain (23), Lasse Eriksen Bjørn (24) og Gina Gylver (20) bak klagen til EMD.

– I tråd med den europeiske menneskerettighetsdomstolens saksbehandlingsregler er det sendt en notifikasjon til Norge om at domstolen har mottatt en klage. Før domstolen avgjør om saken skal tas til behandling, er Norge bedt om å gi skriftlige innspill, skriver departementet i en epost til NTB.

De skriver videre at det er Regjeringsadvokaten som nå følger opp saken.

– Vi tar til etterretning at domstolen ønsker å behandle saken, og ser fram til å redegjøre for norske myndigheters syn på de spørsmål som er stilt, innenfor de frister som gjelder, skriver advokat Henriette Busch hos Regjeringsadvokaten i en epost til NTB.

Ifølge Greenpeace skriver EMD i et brev til de norske partene at de anser saken som en potensiell «impact case». Det betyr at saken kan bli prioritert i domstolen fordi EMD mener at en dom i saken kan ha stor innvirkning på det norske rettssystemet, det europeiske rettssystemet eller hvor effektivt Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen fungerer.

Olje- og energidepartementet, som var organisasjonenes motpart i rettssakene, bekrefter at de har mottatt et brev fra EMD.

(©NTB)

Flere nyheter: