Menu
Nivået av klimagasser er nå på det høyeste i menneskets historie, sier direktør i Miljødirektoratet, Ellen Hambro. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Miljødirektoratet: Skyhøyt nivå av metan i atmosfæren over Norge i fjor

I fjor ble det målt rekordhøye nivåer av klimagassene CO2, metan og lystgass i atmosfæren over Norge, opplyser Miljødirektoratet.

Av NTB | 25.11.2022 14:18:21

Vær: – Selv om de fleste land setter klimamål og gjør klimatiltak, ser vi fortsatt ingen effekt av dette i atmosfæren. Nivået av klimagasser er nå på det høyeste i menneskets historie. Klimaendringene vil ikke bremse opp før vi ser en utflating og etter hvert nedgang i CO2 i atmosfæren, sier direktør Ellen Hambro for Miljødirektoratet i en pressemelding.

Nivået av metan øker svært raskt.

– Aldri før er det målt høyere konsentrasjoner av metan på de norske målestasjonene enn i fjor. Enda mer bekymringsfullt er det at selve økningen også var rekordhøy, slår hun fast.

Sist CO2-nivåene i atmosfæren var så høye, var for mer enn 3 millioner år siden. Da var jorda 1,5 til 3 grader varmere og havnivået minst 5 meter høyere enn i dag.

– Vi ser en stor økning i metan, men vi vet ikke sikkert hva dette skyldes. Vi gjør analyser som sier noe om hvor metanet kommer fra, og vi ser at det har vært endringer i kildene de siste åtte årene, sier seniorforsker Stephen Platt ved NILU.

Enkelte målinger tyder på at de økte utslippene kommer fra biosfæren, altså våtmarker eller jordbruk.

Metan slippes ut fra ulike kilder, noen naturlige som permafrost og myrer, og noen menneskeskapte, som olje- og gassutvinning, drøvtyggere og avfallsanlegg.

– Vi er allerede på 1,1 grader oppvarming, og vi nærmer oss raskt 1,5 grader. Vi trenger å snu metankurven raskt for å nå Paris-målet, sier hun.

Metanmålingene skjer på Zeppelinobservatoriet på Svalbard og ved Birkenesobservatoriet i Agder, og inngår i et globalt nettverk som overvåker utviklingen av klimagasser i atmosfæren.

I september i år slapp målbare mengder metan ut fra gassrørlekkasjen på Nord Stream. På grunn av vindretningen ble dette observert av målestasjonen på Birkenes. Dette tas med i neste års rapport, opplyser direktoratet.

Han mener utslippene må kuttes raskt, og at det må handles både internasjonalt og nasjonalt.

– I Norge har vi redusert metangassutslipp ved blant annet gjennom å ha noen av verdens strengeste miljøkrav i produksjon av olje og gass, og ved gjennomføring av forbud mot deponering av våtorganisk avfall, sier Eide.

Han påpeker også at landbruket har forpliktet seg til å kutte fem millioner tonn CO2-ekvivalenter i perioden 2021–2030.

Norsk institutt for luftforskning (NILU) står for målingene på oppdrag fra Miljødirektoratet.

Fordi metan brytes ned relativt raskt i atmosfæren, vil vi se en rask effekt dersom vi kutter metanutslippene, opplyser Hambro.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) mener tallene som Miljødirektoratet la fram fredag, er svært urovekkende.

Flere nyheter: