Menu
Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) foreslår midlertidige endringer i barnevernloven. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Midlertidige endringer i barnevernloven foreslås

Flere av barna som kommer fra Ukraina, vil trenge hjelp fra barnevernet, tror regjeringen. De foreslår derfor midlertidige endringer i barnevernloven.

Av NTB | 29.04.2022 12:45:56

Politikk: Blant annet skal Bufetat kunne velge å tilby barn som kommer til Norge uten foreldre, et privat hjem istedenfor plass på et omsorgssenter.

– Særlig for små barn kan dette være en god løsning, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp).

Det åpnes også for at statsforvalteren selv skal vurdere hvor mange tilsyn de skal ha per år. I tillegg foreslås enkelte unntak fra kravene til antall oppfølgings- og tilsynsbesøk og tidsfrister for det kommunale barnevernet. Målet er økt fleksibilitet for etatene for å prioritere ressursene best mulig.

De foreløpige endringene skal gjelde fram til 1. juli 2023.

(©NTB)