Menu
Foto: Heiko Junge / NTB

Midlertidig bevæpning forlenges

Den midlertidige bevæpningen av innsatspersonell i politiet forlenges i åtte uker regnet fra 8. januar 2021. Terrortrusselen fra ekstrem islamisme er skjerpet.

Av Egil M Solberg | 14.01.2021 07:55:40

Bevæpning: Fredag 27. november ble politiet bevæpnet for en periode på inntil seks uker.

Bevæpningen ble gitt på bakgrunn av PST sin vurdering om at terrortrusselen fra ekstrem islamisme er skjerpet.

− Politiet er i tett dialog med PST, og vurderer fortløpende behovet for å treffe tiltak som svarer på utviklingen i trusselbildet.

− Politidirektoratet vurderer situasjonen i dag som uendret, og har på bakgrunn av dette anmodet Justis- og beredskapsdepartementet om en forlengelse av den midlertidige bevæpningen, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Politidirektoratet har fått samtykke fra Justis- og beredskapsdepartementet til å forlenge den midlertidige bevæpningen med inntil åtte nye uker fra og med 8. januar 2021.

Innen utgangen av denne perioden vil det foretas en ny vurdering om ordningen skal oppheves eller forlenges.

Flere nyheter: