Menu
Illustrasjonsfoto: Heiko Junge / NTB scanpix

Mest uønsket seksuell oppmerksomhet i Sør-Vest

Blant politidistriktene her i landet er det Sør-Vest politidistrikt som har den høyeste andelen uønsket seksuell oppmerksomhet.

Av Egil M Solberg | 14.01.2021 16:39:36

Politisaker: Fire prosent av de ansatte i Sør-Vest politidistrikt svarer i en undersøkelse at de har blitt utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet de siste 12 månedene. Det fremkommer av en ny rapport.

Når vi legger til de som har opplevd konkret atferd som er definert som uønsket seksuell oppmerksomhet øker også tallet. Totaltallet i Sør-Vest politidistrikt blir dermed 9,1 prosent.

– Prosentandelen er veldig høy, og vi er det distriktet som kommer dårligst ut (det nasjonale snittet er 6,6 prosent). Dette er skuffende og uakseptabelt, sier politimester Hans Vik, i en pressemelding.

Han forklarer at de er i gang med en handlingsplan for å følge opp funnene i undersøkelsen.

Det er fremlagt forslag til tiltak i rapporten.

– Ingenting av dette er nytt, men rapporten viser at det tydeligvis er behov for bedre oppfølging fra min side. Disse tiltakene går på tydelig ledelse, at det er trygt å melde fra, at det ikke brukes et seksualisert språk og at alle ansatte har gått gjennom politiets etiske retningslinjer, sier Vik til Politiforum.

– Fokus på temaet og oppfølging av tiltak kommer til å prioriteres høyt, og vi skal jobbe systematisk for å forbedre oss. Vi har naturligvis nulltoleranse for uønsket seksuell oppmerksomhet, og dette er et tall som skal ned, sier han til nettstedet.

Flere nyheter: