Menu
Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Mest fugleinfluensa i Rogaland

Størsteparten av de avdekkede tilfellene av fugeinfluensa er funnet i Rogaland.

Av Egil M Solberg | 01.03.2021 11:29:02

Fuglinfluensa: Veterinærinstituttet har siden november påvist 21 tilfeller av fugleinfluensa her i landet.

De fleste tilfellene har vært i Rogaland. Det er påvist tolv tilfeller i Rogaland, sju tilfeller i Bergen og ett i Agder.

Veterinærinstituttet har undersøkt om lag 350 prøver fra villfugl og høns fra november i fjor til 10. februar i år, opplyser instituttet på sine nettsider.

Fugleinfluensautbruddet i Europa får stadig større geografisk utbredelse, og i utbruddet er det nå fem subtyper som sirkulerer.

Venter mer fremover

Grågås og hvitkinngås er de to gåseartene med flest påviste tilfeller av sykdommen i utbruddet i Europa så langt.

Trekket av grågjess nordover fra kontinental Europa er allerede i gang. Antall individer langs hele kysten av Sør-Norge øker nå utover våren.

Flere nyheter: