Menu
Tysklands statsminister Angela Merkel holdt regjeringens ukentlige møte tirsdag. På møtet godkjente regjeringen nasjonale koronaregler, ifølge DPAs kilder. Foto: John MacDougall / AP / NTB

Merkels regjering åpner for portforbud

Den tyske regjeringen vil endre den nasjonale smittevernloven for å få mer makt til å overstyre delstatenes tiltak i kampen mot koronapandemien.

Av NTB | 13.04.2021 13:35:12

Politikk: Forslaget om endringer i den nasjonale smittevernloven omtales av regjeringen som en nødbrems. Det åpner for lokalt portforbud fra klokken 21 til 5, med unntak for medisinske akuttilfeller og unntak for folk som arbeider i dette tidsrommet og ikke kan gjøre det hjemmefra.

Reglene omfatter også stenging av ikke-nødvendige butikker og kulturlokaler. Det åpnes også for strengere begrensninger på sportsarrangementer. Privatlivet berøres også. Private sammenkomster må begrenses til kun én husstand og én utenforstående person.

Regjeringen ble tirsdag også enig om en ny regel som tvinger arbeidsgivere til å sørge for ukentlige koronatester for ansatte som ikke kan jobbe hjemmefra.

De nye koronareglene må godkjennes av nasjonalforsamlingen, der Merkels regjeringskoalisjon har flertall, før de kan tre i kraft.

Landet er i en tredje smittebølge. Dette er kanskje den vanskeligste bølgen til nå, uttalte regjeringssjef Angela Merkel mandag.

Hensikten med den nye loven er å iverksette et felles sett nasjonale regler, uttalte Merkels talsmann Steffen Seibert mandag.

Men Tyskland er et svært desentralisert land der de 16 delstatsregjeringene har omfattende makt til å innføre og fjerne restriksjoner. Regionale og nasjonale ledere er splittet i synet på bruken av restriksjoner.

Til nå har det i flere tilfeller vært slik at regionale ledere har blitt enige med Merkel om innføring av tiltak, som stenging av butikker og kinoer, uten at dette har blitt gjennomført i praksis.

– Det er en stor feil å frata regionene makt midt i en krise, sa Niedersachsens innenriksminister Boris Pistorius til Die Welt mandag.

Den tyske foreningen for byer og kommuner (DStGB) er også motstander av en slik endring.

– Forslag om portforbud er konstitusjonelt problematisk, uttalte organisasjonen overfor Rheinische Post mandag.

Videre gjør reglene det mulig for føderale myndigheter å stenge skoler i hele landet, noe som betyr at hver enkelt delstat mister muligheten til å bestemme over dette selv. I stedet blir det nettbasert undervisning hvis det over en sjudagersperiode registreres mer enn 200 smittetilfeller per 100.000 personer.

Regjeringens såkalte nødbrems skal brukes hvis smittepresset blir for høyt noe sted i landet.

De nåværende koronatiltakene er besluttet i samarbeid med føderale myndigheter i Berlin og dermed i teorien implementert av føderale myndigheter.

På lokalt og regionalt nivå er regjeringens ønske om nasjonale regler blitt møtt med skepsis.

(©NTB)

Flere nyheter: