Menu
Andelen volds- og seksualforbrytelser øker. Det skaper store utfordringer for politiet. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Mer volds- og seksualkriminalitet gir økt press på politiet

Andelen volds- og seksualforbrytelser øker, viser politiets straffesaksrapport for 2019. Samtidig sluker noen få av sakene politiets ressurser.

Av NTB | 02.04.2020 08:02:35

Kriminalitet og rettsvesen: – Politiet bruker over 30 prosent av etterforskningsressursene på nær 3 prosent av sakene. Vi ser at dette skaper utfordringer, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Til sammen økte volds- og seksuallovbruddenes andel fra 10 til 13 prosent i perioden 2015–2019. Voldssaker utgjør nå 11 prosent av den registrerte kriminaliteten, mens seksuallovbruddene har økt fra 1,6 prosent i 2015 til 2,2 prosent i 2019.

– Disse straffesakene inneholder lovbruddskategorier som er særlig prioriterte, og som ofte er ressurskrevende å håndtere. En økning av anmeldelser innen disse sakskategoriene utfordrer derfor politiets etterforskningskapasitet, sier Bjørnland.

– En betydelig del av politiets etterforskningsressurser går med til å håndtere alvorlige voldshendelser og seksuelle overgrep på nett, med mange fornærmede og store databeslag, sier hun.

Antall ubehandlede saker som er eldre enn 12 måneder, har økt med over 7 prosent, eller 527 saker, viser straffesaksrapporten.

(©NTB)

Flere nyheter: