Menu
FOTO: Politiet

Mer vold i nære relasjoner

Det har i 2017 vært en økning i antallet anmelder mishandling i nære relasjoner.

Av Egil M Solberg | 24.01.2018 15:24:20

Antall anmeldelser knyttet til vold øker, og det er sterk vekst innen mishandling i nære relasjoner. Det kommer fram av politiets Strasak-rapport for 2017.

Anmeldelser om mishandling i nære relasjoner økte med 8,1 prosent fra 2016 til 2017, noe som er en økning på 279 anmeldelser.

De siste fem årene har anmeldelsene innenfor denne kategorien vært jevnt stigende og har til sammen økt med 900 anmeldelser, en vekst på hele 31,8 prosent.

– Vi mener økningen skyldes avdekking av mørketall, og slik sett er dette en ønsket utvikling. Alle har rett til beskyttelse mot vold og mishandling i eget hjem, og for å kunne hjelpe ofrene er det viktig at disse forholdene anmeldes, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.

Flere nyheter: