Menu
FOTO: E. Solberg / Radio Haugaland

Mer vold i nære relasjoner

Pandemien har ført til flere hendelser med vold i nære relasjoner og familiekonflikter.

Av Egil M Solberg | 14.01.2022 14:29:57

Konfliktrådet: Nye tall fra konfliktrådet viser at det har vært en økning i denne sakskategorien de to siste årene i Sør-Vest-området.

Voldssaker og familiekonflikter utgjør til sammen hos oss i Sør-Vest, totalt 170 saker i 2021, av totalt 733 saker.

Fremdeles er tyverisaker den største kategorien med 220 saker i 2021.

Det er i tillegg mange nabokonflikter, klager på husdyrhold, skadeverk, trusler, digitale krenkelser og økonomiske konflikter, heter det i en pressemelding.

Flere nyheter: