powergym
Menu
Sykehuset i Haugesund

Mer byggearbeid på sykehuset

I 2018 starter byggingen av nye Haugesund sykehus. Prosjektet har en kostnadsramme på rundt 1,3 milliarder kroner.

Av Egil M Solberg | 26.05.2015 20:53:50

Styret i Helse Fonna ble i dag informert om prosjektet som ser på ulike alternativ for å rehabilitere eller bygge ny sykehusdel i Haugesund.

Det vil frem til sommeren 2016 bli arbeidet med ulike alternativ for hvordan sykehuset kan bygges ut og rehabiliteres.

– Dette er en viktig fase for å sikre et godt og framtidsretta sykehusbygg, sier styreleder Kjell Arvid Svendsen.