Menu
Søndagens mekling i lærerstreiken første ikke fram. Foto: Alf Simensen / NTB

Meklingen førte ikke fram – lærerstreiken fortsetter

Lærerstreiken fortsetter etter at partene ikke klarte å bli enige hos Riksmekleren. Situasjonen blir mer og mer alvorlig for hver dag som går, sier kunnskapsministeren.

Av NTB | 25.09.2022 17:11:22

Arbeidsliv: Etter litt over fire timer hos Riksmekleren søndag ettermiddag ble det klart at avstanden mellom partene fortsatt er stor.

– Jeg kan dessverre meddele at vi ikke kar klart å komme fram til noen løsning, sa Riksmekler Mats Ruland.

Han sa det har vært gode og konstruktive samtaler gjennom helgen og at partene har gjort et oppriktig forsøk på å komme fram til en løsning.

– Med den avstanden som er mellom partene, så har jeg ikke noe grunnlag for å legge fram en skisse til en løsning, sier Ruland.

– Jeg synes det er svært alvorlig at vi ikke har en arbeidsgiver som klarer å finne en løsning som gjør at lærerne henger med i lønnsutviklingen.

Hans inntrykk er at mandatet til KS sto i veien for å finne løsningen de trengte, noe KS avviser.

– Det som ligger på bordet fra KS, vil føre til at lærerne vil være lønnstapere kommende år. Det kan ikke lærere i Norge akseptere, sier Handal.

– Vi har strukket oss utrolig langt i håp om å få elevene tilbake i klasserommet og lærerne tilbake på jobb.

Han sier de har lagt nye penger på bordet og formulert ut ulike typer tiltak som kunne ha bidratt til at organisasjonene kunne få innfridd mange av kravene de har hatt i flere år.

– Utdanningsforbundet krevde å bruke mye av neste års pott på forskudd og alene. KS kan ikke bruke opp andres penger uten at alle får delta i forhandlingene, sier Gangsø.

– Det som nå ligger på bordet, er dessverre ikke et gjennombrudd for den forståelsen, sier Helle Christin Nyhuus, leder av Norsk Lektorlag.

Forbundsleder Mette Walker i Skolenes landsforbund sier det har vært vanskelige, men konstruktive samtaler.

– Jeg er naturligvis skuffet over at KS ikke imøtekommer våre krav, sier Walker.

– Det er ingen regjering som ønsker å gripe inn med tvungen lønnsnemnd. Det er partene sitt ansvar å løse denne konflikten, sier Ruland.

– Regjeringen har nok ikke noe ønske eller lyst til å gripe inn, men på et aller annet tidspunkt kan det hende at det vil tvinge seg fram, sier han og legger til:

– Etter mitt syn er partene mest tjent med å finne fram til en minnelig løsning.

– Det er beklagelig at partene ikke har kommet til enighet. For hver dag som går, blir situasjonen mer alvorlig for elevene, sier hun i en epost til NTB.

Hos Arbeids- og inkluderingsdepartementet får NTB opplyst at det på nåværende tidspunkt, så kort tid etter nyheten om bruddet, ikke jobbes med å kalle inn partene til et formelt møte.

– Vi registrerer at det er brudd i forhandlingene mellom partene i lærerstreiken. Det er fortsatt partenes ansvar å finne en løsning. Arbeids- og inkluderingsdepartementet følger med, som ved alle arbeidskonflikter, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) i en epost til NTB.

Lærerstreiken har vart siden 8. juni. Utdanningsforbundet varslet fredag at de vil ta ut 300 nye lærere i streik fra onsdag neste uke. Dermed kan antall streikende lærere øke til rundt 8.450 om ikke partene finner en løsning.

Utdanningsforbundets leder Steffen Handal var alt annet enn fornøyd med motparten KS etter søndagens møte.

Arbeidslivsdirektør i KS, Tor Arne Gangsø, kaller situasjonen alvorlig.

Norsk Lektorlag sier at de ønsket å være en del av løsningen, og at de ønsker at fellesskolen skal være en attraktiv arbeidsplass for erfarne lektorer.

At partene nå forlater Riksmekleren uten å ha kommet til enighet, kan føre til at det går mot tvungen lønnsnemnd. Riksmekler Mats Ruland sier at det ansvaret ligger hos regjeringen.

Kunnskapsminister Tonje Brenna kalte fredag situasjonen for elevene som rammes av lærerstreiken, alvorlig.

Flere nyheter: