reklame for Sheiken Bowling
Menu
Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl sier at regjeringen forbereder seg på at dette kan bli en flyktningkrise av dimensjoner som vi ikke har opplevd i Norge i nyere tid. Foto: Terje Pedersen / NTB

Mehl: Planlegger for at det kan bli veldig stor tilstrømming av flyktninger

UDI inngår avtaler om 8.000 akuttinnkvarteringsplasser for flyktninger. Justisministeren sier det planlegges for at det kan bli veldig stor tilstrømming.

Av NTB | 09.03.2022 18:10:21

Politikk: – Regjeringen legger opp til en kraftig oppskalering av mottakskapasiteten. Flyktningkrisen vi ser nå kan få store konsekvenser også for Norge, selv om ankomstene ikke er veldig store ennå, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) til NTB.

UDI har allerede inngått avtaler med etablerte leverandører som de har rammeavtale med, omtrent 1.600 plasser, skriver de i en pressemelding onsdag ettermiddag.

Det vil fortsatt ta litt tid før mottakene er klare til bruk, blant annet fordi det må personell på plass.

Siden UDI begynte å oppgi oversikt over ukrainske asylsøkere til Norge, den 25. februar, har det kommet 957 søknader. Den ennå uforutsigbare situasjonen gjør at Mehl mener det ikke er riktig å tallfeste norsk mottakskapasitet nå, men hun understreker at kapasiteten så langt er større enn behovet.

Hun påpeker at det fremdeles er bare 13 dager siden Russland invaderte Ukraina, og at situasjonen er i løpende utvikling.

– Denne krisen kan nå dimensjoner som er vanskelig å fatte. Vi planlegger for å kunne håndtere en mulig tilstrømming som er større enn vi har sett tidligere, sier Mehl.

– UDI vil lyse ut en ny konkurranse for et stort antall akuttinnkvarteringsplasser, i tråd med det regjering har bedt om, så vi får fortløpende skalert opp kapasiteten og forberedt oss på å møte en krise som potensielt kan bli veldig stor, sier Mehl.

UDI lyser nå ut en konkurranse for et stort antall ytterligere akuttinnkvarteringsplasser, i tillegg til å lyse ut konkurranse for ordinære mottak og mottak for enslige mindreårige.

– Den nye konkurransen vil strekke seg utover de 8.000, sier Mehl.

– Vi forbereder oss på at dette kan nå dimensjoner som vi ikke har opplevd i Norge i nyere tid, sier Mehl, som forteller at det også jobbes med hvordan private hjem, kan tas i bruk.

Regjeringen jobber med å finne løsninger for at asylsøkere som bor privat, kan få noe livsopphold i en begrenset periode.

– Vi ser at det er en del som er kommet allerede, som har søkt til familie og venner og bor privat. Jeg setter stor pris på den rausheten som vises av hele samfunnet, av kommuner og privatpersoner.

Mehl understreker at situasjonen kan bli krevende over tid:

– Når det har gått litt tid, og hverdagen kommer, skal vi gi disse menneskene omsorg, varme og et tilbud. Vi ønsker å få flest mulig i arbeid mens de er her, og barn skal i skole og barnehage. Her må vi jobbe bredt og gjøre ting skikkelig fra starten av, så vi kan håndtere det riktig i det lange løp, sier Mehl.

– Kapasiteten er større enn den tilstrømmingen vi ser. Vi er klare til å håndtere en potensielt stor tilstrømming. Vi ser at ankomsten øker noe, men fremdeles er på et stabilt nivå. Regjeringen er opptatt av at vi har kontroll på denne situasjonen, og planlegger derfor for en tilstrømming som kan bli veldig stor, sier Mehl.

På grunn av stor usikkerhet om hvor mange som vil komme over tid, fortsetter UDI arbeidet med å skaffe mottaksplasser til de ukrainske flyktningene.

Over 2,15 millioner ukrainere har flyktet siden Russland invaderte landet 24. februar, ifølge FN-tall.

Justis- og beredskapsministeren samarbeider tett med arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap). Onsdag ble det kjent at regjeringen vil foreslå en ny lov for hurtigintegrering av flyktningene.

Flere nyheter: