Menu
Tross bruddene får TV 2 skryt fra Medietilsynet for å ha levert et bredt og varierende programtilbud i 2019. Illustrasjonsfoto: Emil Weatherhead Breistein / NTB scanpix

TV 2 har brutt to av kravene som allmennkringkaster

Medietilsynet fastslår at TV 2 brøt to av kravene i avtalen med staten om allmennkringkasting i 2019 og får dermed avkortet kompensasjon.

Av NTB | 06.07.2020 07:02:49

Kultur og underholdning: Avtalen som trådte i kraft 1. januar 2019, gjør at kanalen kan få inntil 135 millioner kroner hvert år i fem år for å dekke nettokostnadene ved å levere allmennkringkastingsinnhold.

Selv om Medietilsynet mener TV 2 har levert et godt tilbud, betyr de to bruddene at kompensasjonen for 2019 blir lavere.

– Ettersom majoriteten av de redaksjonelle medarbeiderne ved hovedredaksjonen i Bergen ikke var på plass før 1. august 2019, har TV 2 brutt en del av lokaliseringskravet, bekrefter direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

– Et avvik fra lokaliseringskravet i første del av perioden var uunngåelig. Hvis vi skulle unngått det, måtte vi ha utsatt hele avtalen i ett år, sier Sandnes til NTB.

TV 2 har i tillegg brutt kravet om sendetid innen programkategorien religion og livssyn, men kravet ligger utenfor allmennkringkastingsoppdraget, og bruddet gjelder derfor ikke kompensasjonen, konkluderer Medietilsynets direktør Velsand.

– Her var det en misforståelse som gjorde at TV 2 det første halve året sendte åtte minutter for lite hver måned, men hvor vi rettet oss umiddelbart etter Medietilsynets tolkning av avtalen, sier Sandnes.

– Det er positivt at TV 2 har styrket satsingen på egenproduserte riksdekkende nyhetsprogrammer som blir lagt utenfor Oslo, tilbyr egne norskspråklige program både for barn og ungdom og investering i ny norsk film- og dramaproduksjon, sier Velsand.

Selv velger TV 2 å fokusere på de positive tilbakemeldingene fra Medietilsynet og mener de nå er i rute for å klare kravene i avtalen i 2020.

– Jeg velger heller å snu på det og si at vi har overrasket positivt med å innfri så grundig på alle de andre punktene i avtalen. De påpekte bruddene gir ikke bismak på det positive, helhetlige inntrykket vi sitter igjen med fra 2019, sier Sandes.

– Vi jobber for å møte kravene til enhver tid, det er også vårt fokus i 2020. Ansatte i TV 2 har gjort en helt fantastisk innsats i en veldig krevende tid så langt i år, sier TV 2-sjefen.

– Vår rolle som allmennkringkaster handler ikke mest om økonomiske insentiver og kompensasjonen, men om hva vi ønsker å være og hvilken profil vi skal ha. Vi kommer ikke til å klage på vedtaket, men tar det til etterretning, konkluderer Sandnes.

Medietilsynet sier de vil komme tilbake til hvor stor reduksjonen i statsstøtten blir. TV 2-sjef Olav T. Sandnes sier de har vært åpne overfor myndighetene om at det ville ta tid å gjøre nødvendige tilpasninger for å oppfylle noen av kravene i avtalen.

Tross bruddene får TV 2 likevel skryt fra Medietilsynet for å ha levert et bredt og varierende programtilbud i 2019.

Sandnes vil ikke spekulere på hvilke økonomiske innskrenkninger avtalebruddene vil føre til, men forsikrer om at det ikke vil ha betydning for den videre satsingen til TV 2 som allmennkringkaster.

(©NTB)

Flere nyheter: