reklame for Jakobsen Energiservice
Menu
TV 2 får redusert kompensasjon for 2019 med 5,8 millioner kroner fordi flertallet av de redaksjonelt ansatte ikke jobbet fra Bergen fram til 1. august samme år. Illustrasjonsfoto: Kent Skibstad / NTB

Medietilsynet reduserer kompensasjonen til TV 2 med 5,8 millioner

TV 2 har ikke oppfylt et krav om at flertallet av de redaksjonelle medarbeiderne skal være i Bergen, mener Medietilsynet, som nå reduserer støtten til kanalen.

Av NTB | 18.12.2020 07:38:04

Økonomi og næringsliv: For å oppfylle allmennkringkastingsoppdraget skal hovedredaksjonen og nyhetsredaksjonen til TV 2 ligge minst hundre kilometer utenfor Oslo.

– Lokaliseringen av TV 2s redaksjonelle virksomhet utenfor hovedstaden er ett av de viktigste formålene med kompensasjonsordningen, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet i en pressemelding.

Ifølge tilsynet hadde ikke TV 2 flesteparten av sine redaksjonelle medarbeidere på plass i hovedredaksjonen i Bergen fra før 1. august 2019, og kravet om lokalisering ble ikke oppfylt de sju første månedene med den nye allmennkringkasteravtalen.

Staten og TV 2 har en avtale som innebærer at TV 2 over fem år kan få inntil 135 millioner kroner årlig for å oppfylle kravene til allmennkringkasting.

TV 2 har allerede mottatt full kompensasjon på 135 millioner kroner for 2019, men beløpet skal reduseres som følge av bruddet på lokaliseringskravet.

Etter avtalen får TV 2 dekket de faktiske merkostnadene som skyldes kravet om lokalisering utenfor Oslo, som ifølge TV 2 var på cirka 12,5 millioner kroner i 2019. Fra 1. januar til 1. august 2019 var kostnadene på litt over 5,8 millioner kroner, ifølge en revisorbekreftet rapport fra TV 2.

Flere nyheter: