Menu
Direktør i Medietilsynet Mari Velsand la mandag fram tilsynets utredning om NRK. Foto: Terje Pedersen / NTB

Medietilsynet: Konkurransen fra NRK virker skjerpende på andre medier

Konkurransen fra NRK har økt overfor de andre mediene, men dette virker skjerpende, mener Medietilsynet. Situasjonen bør imidlertid følges nøye.

Av NTB | 29.11.2021 11:30:08

Økonomi og næringsliv: – Medietilsynet vurderer at den økte konkurransen kommer publikum og mediemangfoldet til gode, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Tilsynet anbefaler derfor ingen begrensninger i det digitale tilbudet per i dag, men anbefaler en ny utredning om fire år.

– Selv om det ikke er fare for negative konsekvenser av NRKs konkurransepress på kort eller middels lang sikt, bør situasjonen følges nøye, heter det.

Medietilsynet har på oppdrag fra Kulturdepartementet utredet hvordan NRK bidrar til mediemangfoldet, og hvordan NRK virker inn på konkurransesituasjonen i det norske mediemarkedet. Rapporten ble overlevert departementet mandag.

VG er markedsleder, men NRK har tatt over posisjonen som VGs nærmeste konkurrent fra Dagbladet.

Fra Dagbladets side er VG er fortsatt den viktigste konkurrenten, men NRK er blitt en noe nærmere konkurrent enn for fire år siden.

– Neste høst skal regjeringen bestemme retningen for mediepolitikken fram til utgangen av 2026. Denne rapporten blir en viktig del av beslutningsgrunnlaget vårt, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap).

Generelt er Medietilsynets vurdering at NRK har et bredt og variert tilbud av samfunnsviktig stoff, med stor tematisk og geografisk bredde.

* NRK bør få et særskilt ansvar for å dekke det regionale forvaltningsnivået.

* Kravet om 40 prosent norsk musikk bør utvides til å gjelde flere av NRKs radiokanaler.

* Det bør formaliseres at NRK skal arbeide for å fremme kjønnsbalanse og minoriteters representasjon i egen organisasjon, særlig redaksjonelt.

* NRK må styrke tilbudet til nasjonale minoriteter.

Dersom NRK styrker sin digitale posisjon ytterligere i det nasjonale markedet på innhold som er viktig for brukernes betalingsvilje, kan dette få negative konsekvenser for konkurrentene, ifølge tilsynet.

Den forrige NRK-utredningen fra Medietilsynet kom i 2018. Siden den gang har konkurransepresset fra NRK økt noe overfor nasjonale medier.

Noen hovedpunkter fra rapporten:

(©NTB)

Flere nyheter: