Menu
Ekofisk-feltet i Nordsjøen. Illustrasjonsfoto: Carina Johansen / NTB

EU vil merke gass som «grønt»

EU-kommisjonen foreslår at naturgass og atomkraft må regnes som miljøvennlig energi, ifølge flere medier.

Av NTB | 01.01.2022 14:09:17

Økonomi og næringsliv: Nyhetsbyrået AFP har sett forslaget, som ennå ikke er offisielt offentliggjort. Det omtales også av Financial Times.

Forslaget omhandler EUs såkalte taksonomi, en omfattende ordning for å styre investeringer i bærekraftig retning.

Ordningen kan få stor betydning for den norske olje- og gassindustrien. Norge er den nest største eksportøren av naturgass til EU, etter Russland.

Tyskland, som er i ferd med å avvikle alle sine kjernekraftverk, er skeptisk.

Flere EU-land i øst og sør har forsvart naturgass som en viktig energikilde i alle fall for en overgangsperiode. EU-kommisjonen foreslår å innføre krav om at CO2-utslippene fra gasskraftverk må være betydelig lavere enn fra kullkraftverk.

Og mens gasskraft normalt har lavere CO2-utslipp enn kullkraft, er utslippene likevel betydelige.

I tillegg kan «klima-vinningen» gå opp i spinningen hvis det lekker ut naturgass fra rørledninger eller andre anlegg. Naturgass består hovedsakelig av metan, som fungerer som en kraftig klimagass hvis den havner i atmosfæren.

– Atomkraft og naturgass vil bidra til at vi oppnår våre klimamål, sa han til den tyske avisen Die Welt.

For at kommisjonens forslag skal bli iverksatt, må det få støtte fra et flertall av EU-landene.

Landene mottok forslaget sent på kvelden nyttårsaften, ifølge AFP. Byrået mener tidspunktet gjenspeiler den store uenigheten om energikildene innad i EU.

Landene i EU er sterkt uenige om hvorvidt atomkraft og naturgass bør regnes som miljøvennlig energi. Frankrike er en sterk pådriver for å inkludere atomkraft, mens Østerrike er sterkt imot.

Mens atomkraft er en energikilde med svært lave klimautslipp, er motstanderne bekymret for ulykkesrisikoen og lagringen av radioaktivt avfall.

EUs kommissær for det indre marked, Thierry Breton, varslet også før jul at gass og atomkraft ville bli inkludert i kommisjonens forslag til taksonomi.

(©NTB)

Flere nyheter: