powergym
Menu
Mattilsynet

Mattilsynet avlivet 24 katter

Mattilsynet avviklet i dag et privat kattehold på Karmøy, der dyra har hatt det vondt på grunn av for dårlig tilsyn og stell over lang tid. 24 katter ble avlivet og tre kattunger omplasseres.

Av Egil M Solberg | 12.06.2015 13:49:14

Tre kattunger er levert til Dyrebeskyttelsen for omplassering.

– Eieren har fått mange sjanser til å bedre forholdene for kattene sine, men har ikke klart å få dette til, sier Olav Tørresdal i Mattilsynet på Haugalandet.

Mattilsynet er tydelige på at avliving av dyr alltid er siste utvei.

– De fleste sakene løser seg uten at vi må bruke alvorlige virkemidler. I noen tilfeller, slik som i denne saken på Karmøy, har vi dessverre ikke lykkes med dette. Da er det vår plikt å hindre at kattene blir utsatt for enda mer lidelse, sier Tørresdal.

Mattilsynet har mottatt mange bekymringsmeldinger om katteholdet.

– Vi har fulgt opp eieren over lang tid, med veiledning og tydelige beskjeder på hva som må til for at kattene skulle få det bra. Dyr er individer som skal behandles med respekt og på en slik måte at de får dekket sine naturlige behov, sier Tørresdal som er seniorinspektøren ved avdeling Haugalandet i Mattilsynet.