Menu
På fire år har andelen som sier de vil anbefale yrkesfaglig utdanning til sine barn økt fra 37 til 59 prosent. FOTO: Veidekke

Markant fremgang for yrkesfag de siste årene

Fra 2018 har det vært stadig flere søkere til yrkesfag, og i 2021 valgte 51 % av søkerne yrkesfag og 49 % studieforberedende utdanning viser tall fra Utdanningsdirekto­ratet.

Av Egil M Solberg | 24.02.2022 14:40:51

Skole: Første mars er søknadsfriste for videregående opplæring.

En fersk undersøkelse Opinion har gjennomført for Veidekke viser at foreldrene til landets 10-klassinger har endret mening: På fire år har andelen som sier de vil anbefale yrkesfaglig utdanning til sine barn økt fra 37 til 59 prosent.

Foreldrene er de viktigste rådgiverne når barna skal velge studie­retning, viser tidligere undersøkelser.

Foreldre i Nord-Norge er mest positive til yrkesfag der 72 % anbefaler det for sine barn, mens 66 % av foreldrene i Midt-Norge og 64 % på Vestlandet gjør det samme.

I Oslo er andelen lavest med 35 %, men det er en betydelig oppgang fra kun 23 % i 2018.

Store kjønnsforskjeller i bygg- og anleggsfag, men jentene kommer

Gutter velger i større grad yrkesfag enn jenter, det gjelder også for bygg- og anleggsteknikk. Men det er en positiv utvikling også her, i 2012 var jenteandelen blant søkerne 4 %, i 2018 var den 6 % i 2018 og i 2021 rekordhøye 10 %.

Foreldrene til 10-klassingene henger med, Opinions nye undersøkelse viser at 70 % av dem mener at bygg- og anleggsbransjen passer like godt for jenter og gutter.

Her er foreldrene til jentene mest positive med 73 % mot 67 % hos gutteforeldrene.

Trenger mange flere jenter i bygg og anlegg

– Veidekke har siden 2016 jobbet målrettet med å øke statusen til yrkesfagene, spesielt innen bygg- og anlegg. De siste årene har vi også fremhevet at vår bransje passer like godt for kvinner som for menn.

– For vi trenger et betydelig påfyll av flinke hender og hoder de neste årene, da kan vi selvfølgelig ikke rekruttere bare fra halvparten av befolkningen.

– Jeg er optimist og blir ikke overrasket om søkertallene til våren viser at andelen jenter fortsetter å øke i bygg- og anleggsteknikk, sier konsernsjef Jimmy Bengtsson i Veidekke.

Stort behov for nye fagarbeidere i Norge

NHOs kompetansebarometer som ble lagt frem i 2021 viser at 1 av 3 bedrifter ikke får tak i ønsket kompetanse, og 48 % av bedriftene har behov for kompetanse innen håndverksfag.

Tall fra Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg viser at landet trenger minst 8.500 nye fagarbeidere innen bygg og anlegg hvert eneste år frem mot 2030.

KILDE: Pressemelding fra Veidekke.

Flere nyheter: