reklame for smiaa
Menu
Edda Ferd. FOTO: Sverre Meling jr.

– Maritim næring trenger mer

Regjeringen foreslår å omdisponere 100 mill. til grønn skipsfart, men endringene i permitteringsordningen er ikke gode nok for næringen.

Av Egil M Solberg | 12.05.2020 14:58:03

Næringsliv: Maritimt Forum forventer at regjeringen kommer næringen i møte med mer kraftfulle tiltak i krisepakken som lanseres i slutten av mai.

– Dette er en begynnelse, men vi forventer at regjeringen leverer mye mer i forbindelse med industriproposisjonen som kommer i slutten av mai, sier daglig leder i Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland, Sverre Meling jr.

På oppdrag fra Maritimt Forum leverte Menon Economics en rapport som viser at hver fjerde maritimt ansatt kan miste jobben innen utgangen av 2022 som følge av koronakrisen.

– Virusutbruddet rammer norsk maritim næring svært hardt. Vi fester vår lit til at regjering og Storting har fått den riktige kriseforståelsen og innfrir forslagene som vi fremmet i vår tiltakspakke før påske, sier Meling jr.

Permitteringsordningen er ikke god nok

Regjeringen foreslår at perioden med fritak for lønnsplikt forlenges ut oktober 2020. Regjeringen sier den vil vurdere permitteringsordningen på ny når den økonomiske aktiviteten vil ta seg opp igjen.

De vil ikke utvide lengden på dagens ordning som er på 26 uker.

– Dette er etter vår mening altfor passivt. Det er behov for å utvide lengden på permitteringene til 52 uker rimelig raskt. Hvis ikke vil det bli oppsigelser og ikke permitteringer, sier Meling.

Grønn skipsfart

Regjeringen foreslår å omdisponere 75 millioner kroner til en kondemneringsordning for skip i nærskipsfart, og 25 mill. kroner til flåtefornyelse i nærskipsfarten gjennom Grønt Skipsfartsprogram.

– Vi har lenge argumentert for nytten og behovet for en gjeninnføring av kondemneringsordningen og at denne må ha riktig innretning. 75 millioner kroner er en fin start, men vi trenger større summer dersom vi skal oppnå den flåtefornyelsen som landet trenger.

– Vi trenger også en god toppfinansieringsordning. 25 millioner kroner er kun en liten start på veien, sier Meling.

I tillegg foreslås en økning av rammetilskuddet til fylkeskommunene med 150 millioner kroner for å støtte opp om innfasinga av lav- og nullutslippsferger på fylkesveisambandene.

Regjeringen foreslår også å styrke Nysnø Klimainvesteringer AS, som har hovedkontor i Stavanger, med ytterligere 300 millioner kroner i 2020 hvor hensikten er å investere i flere bedrifter som utvikler ny og klimavennlig teknologi.

– Vi håper de økte bevilgningene til fylkeskommunene og til Nysnø treffer våre maritime bedrifter og bidrar til å stimulere til økt aktivitet i den krisen vi nå står i, sier Meling.

Stortinget har også bedt regjeringen om å opprette et finansieringsprogram for nærskipsfarten. Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet opplyser at de vil arbeide videre med dette programmet.

Håper på større uttelling

I tillegg vil regjeringen foreslå en egen, grønn omstillingspakke. Denne vil legges frem som en egen proposisjon i slutten av mai.

Pakken vil inneholde økte midler til forskning, utvikling og
innovasjon.

Petroleumsskatteregimet

Det er ikke noen endringer fra punktene som regjeringen annonserte 30. april. Den store nyheten er imidlertid at regjeringen nå har regnet på hva den samlede effekten blir for staten, og det er snakk om en stor milliardgevinst.

– Vi synes endringene i petroleumsskatteregimet er et skritt i riktig retning, men det må på plass forbedringer i regjeringens forslag dersom det skal virke etter hensikten. Om ikke dette skjer, taper vi kompetanse og innovasjon på sokkelen, sier Meling.

Flere nyheter: